Kozmikus tudatosság
Kozmikus tudatosság
Az Ötödik Dimenziós Tudat
Az ötödik dimenziós tudat a hosszúság, szélesség, magasság, idő, és a szellem ...
Negyedik Dimenziós Tudat
Negyedik dimenziós tudat a pont, hosszúság, szélesség, magasság, térfogat és az ...
A Harmadik Dimenziós Tudat
Harmadik dimenziós tudat a pont, vonal, hosszúság, szélesség, magasság, és a ...
Az első és második dimenziós tudat
ELSŐ DIMENZIÓS TUDAT Az első dimenziós tudat a pont tudatossága. A tudat, ami ...
Számos dimenzió világa
Az univerzum egészében a létezés végtelen számú szintjét vagy „dimenzióját" ...
Földünk tudata
Miután az ásványnak is van tudata, ebből kifolyólag a Földünk is egy tudatos ...
Multidimenzionális Tudat
A teremtés egésze mozgó, hullámzó, vibráló energia. A Szellem, a Forrás ...
Szakrális geometria
Szakrális geometria
Az élet virága
A "Élet virága" megtalálható minden nagyobb világvallásban. A teremtés mintái ...
Az élet szent geometriája
Az Univerzumot a gondolat teremtette, mely a fizikai valóságban manifesztálódik ...
Az Egy törvénye és a Teremtés
"Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta ...
A „Sárkányvíz” létezik?
A Sárkányvíz azaz a T-uránia víz különös adottságairól lenne szó ebben az ...
Miért szakrális a geometria?
„Ahogy a számok szentek voltak a püthagoreusok számára, ugyanígy az ókori ...
A mayák bölcsessége
A mayák bölcsessége
Hunab Ku, avagy a Maya Kozmológia
Valahol mélyen a Tejút közepében van egy Fekete Lyuk, amit a tudósok ...
A Maya naptár ciklusai
A maya naptár a természetesen előforduló energia-ciklusokon alapul és szoros ...
Az idő fogalma a mayák szerint
A mayák az Idő végének nevezik, amiben élünk. Ez a mayák szerint 2007 október ...
Kozmológia
Kozmológia
Az idő természetes ciklusai
Vegyünk egy kis pillantást az idő természetes ciklusaira: a Föld egy nap ...
A kozmológia története dióhéjban
Amióta ember az ember, próbálja megfejteni a körülötte lévő világot. Mítoszok, ...
A Foton öv
1961-ben fedezték fel műholdak segítségével, hogy a Plejádok körül valami ...
A Ciklusok
A körforgás életünk minden szintjén megfigyelhető. Néhány ciklus periódusa ...
Rezgések és energia
A világegyetemben minden energia. A tudomány megmagyarázza, hogy minden ...
Miként fenn, úgy alant
Ahogy a nagy hermetikus axióma mondja:   "Miként belül, úgy kívül, ...

Cikkek a következő címkével: Dimenzió

A Harmadik Dimenziós Tudat

3dHarmadik dimenziós tudat a pont, vonal, hosszúság, szélesség, magasság, és a térfogat tudatossága. Ennek a dimenziónak az elsődleges tudata a fejlettebb állatok és az ember birodalma. A humanoid forma első és a második dimenziós elemekből épül fel, amelyek a következők: a víz, ásványi anyagok, a genetikai kódok, és biológiai anyagok, valamint az egyéni lélek. Ez az egyéni lélek megkülönbözteti az emberek az állatvilág többi tagjától, akiknek többnyire csoportlélekkel rendelkeznek.

A harmadik dimenzió az idő / tér és ok / hatás paradigmájába van zárva. Ez a dimenzió egy tanulószoba, ahová a lelkek azért járnak, hogy humanoid fizikai testükben többet tudjanak meg a teremtésről. A harmadik dimenzióban, az élet mindent letükröz, amit megkísérlünk megérteni. Ezért gondolataink és érzéseink által való teremtés folyamata lelassul, így tudjuk követni tudatunk tartalmának viszonylatait.

A harmadik dimenzió az úgynevezett tudatos világ. Vannak azonban az emberi tudatnak különböző szakaszai, amelyek gyakran hierarchikusan egybeesnek életkorunkkal és az életünk szintjével.

Az ELSŐ ÉLETSZAKASZ

Az első szakaszban, gyermekekként másoktól függ a túlélésünk. Ebben a függőségi állapotban a nem fogjuk fel, hogy a tudatunk magjával hozzuk létre életünket. Úgy hisszük, hogy nem tudjuk befolyásolni környezetünket, és az életünk körülményeinek áldozatai vagyunk. Célunk, hogy gyermeki szakasz átlépése közben elég öntudatra tegyünk szert a függetlenné váláshoz.

 

A MÁSODIK ÉLETSZAKASZ

A második szakaszban függetlenek vagyunk. Ez a függetlenség fokozatosan alakul ki, ahogy megtanuljuk, hogy képesek vagyunk irányítani a saját életünket. Döntéseink és tapasztalataink alapján, bizalmat nyerünk arról, hogy felelősséget tudunk vállalni, és ezt fenntartani, mivel tiszteletben tartjuk saját magunkat. A tisztelet egyfajta személyes hatalmon alapul. Enélkül a személyes hatalom nélkül tele vagyunk félelemmel, amely csökkenti "túlélésünk” esélyét.

 

A HARMADIK ÉLETSZAKASZ

A harmadik szakaszban megbízhatóvá válunk. Ez a megbízhatóság fokozatosan alakul ki, ahogy elegendő bizalmat és tiszteletet adunk magunknak, hogy másokért is felelősséget tudjunk vállalni. A pozitív tapasztalatok által megtanultuk, hogy nem csak saját életünkre vagyunk hatással, hanem a mások életére is. Úgy érezzük, megszerzett az önbecsülésünk által megbízhatóvá váltunk.

Sajnos, az emberek úgy is vállalnak másokért felelősséget, hogy ők még a függőségi szakaszban vannak, vagy még saját magukért sem tudnak felelősséget vállani. Ez generációról generációra diszfunkcionális családokat teremt.

A HARMADIK DIMENZIÓS TUDAT KITERJESZTÉSE

Emberként megvan a képességünk, hogy emlékezzünk a múltra és a jövőre, miközben tisztában vagyunk a jelennel. Ugyanakkor igazi Énünk nagy része elveszik a tudattalanunkban. Ez a veszteség a teljességtől való elkülönülés érzését hozza, a félelmet, hogy korlátozva vagyunk vágyaink elérésében, és a meggyőződést, hogy "keményen meg kell dolgoznunk", hogy elérjük céljainkat.

A harmadik dimenziós társadalom és "tudomány" igyekszik bizonyítani, hogy a létező egyetlen valóság, amit öt fizikai érzékszervünkkel érzékelünk, és arra ösztönöz bennünket, hogy azt higgyük, háromdimenziós felfogásunk a valóságról az egyetlen valóság. Ebben a tudatállapotban a szellem megdermed az anyagban, és tudatunk a személyes egónra korlátozódik. Ezért erős értelemben vett egó fejlesztése gyakran csak a csoport-identitás vesztesége árán lehetséges. Ez a korlátozás a különösen meghatározó a nyugati világban, ahol az egyéni eredmények és a birtoslás gyakran a legfontosabb részei életünknek.

Szellemi Énünk tudatosságára csak úgy lehet emlékezni, ha kibővítjük tudatunkat, hogy befogadja a magasabb dimenziókat. Ekkor tudjuk elengedni másoktól való függőségünket, és begyógyítani a tehetetlenség és az áldozattá válás érzését. Ezután egy új értelemben válunk függetlenné, mert ráébredtünk, hogy egyedül mi hozzuk létre saját valóságunkat. Ezáltal megbízhatóbbá válunk, mint valaha, mert többé nem tartóztatnak fel ígéreteink és célkitűzéseink "tudattalan" állapotunkban.

Ahogy egyre inkább tudatába kerülünk valaha elfelejtett énünk több aspektusával is, a tudat kitágul és kiterjeszti egónkat harmadik dimenziós valóságon túl. Harmadik dimenziós tudatosság bővülésének szintjei:

egyéni tudat ~ csoport tudat ~ közösségi tudat ~ nemzeti tudat ~ kollektív tudat ~ planetáris tudat ~ Galaktikus Tudatosság

Ahogy tudatunk bővül, úgy a világról alkotott képünk is, amelyben élünk.

 

Bővítem a tudatomat a következő szintre. Három-dimenziós vagyok. Tisztában vagyok magammal, mint egyedi ember, de még mindig a túlélésért küzdök. Táplálnom kell magam, menedéket kell találnom, és testemet be kell fednem. Szeretnék találni egy társat, akivel utódot hozhatok létre. Létezik ennél több? Igen, vannak érzések és gondolatok. A gondolataimmal emlékszem a múltamra. Ezeket az emlékeket érzéseim töltik be boldogsággal, fájdalommal, szeretettel, vagy a félelemmel. Gondolataimmal megtervezem az áhított jövőmet. De vajon van -e hatalmam ahhoz, hogy életemet megteremtsem, vagy csak körülöttem lévő világ áldozata a vagyok?

Az első és második dimenziós tudat

ELSŐ DIMENZIÓS TUDAT

crystalAz első dimenziós tudat a pont tudatossága. A tudat, ami ebben a dimenzióban rezeg, a kristályok birodalma. A jelenlegi harmadik dimenziós tudomány ugyan nem bizonyította, hogy az ásványok bármilyen tudatossággal rendelkeznének, de a gyógyítók és sámánok sok évszázadok óta használják kristályokat gyógyító célokra.

Az ember első dimenziós tudata az öt fizikai érzék számára "tudattalan", azonban az első dimenzió a testünk egy részét képezi, az ásványi anyagok, a víz, és a genetikai kód formájában, melyek a fizikai forma alapjai. Ha hozzá tudnánk férni ezen a szinten a tudattalanunkhoz, akkor az egész fizikai világgal tudnánk csatlakozni a legalapvetőbb közös nevező által, az egyes molekulákon keresztül. Tudatosan hozzáférhetünk még a saját genetikai kódunkhoz is.

Úgy érzem magam, mint a legelső lépés megtétele saját öntudatomhoz. Én vagyok az első dimenzió. Egy szénatom, egy csepp víz, és egy DNS szál lenyomata vagyok, azonban nem érzékelem a víz és a szén többi molekuláit. Én csak a saját tudatosságom egzakt pontjával vagyok tudatában, azonban, ahogy magamba nézek, azt tapasztalom, hogy egy másik világ is létezik, az elektronok, protonok, atommagok, és a kvarkok világa. Egy átjáró vagyok a makro- és mikrokozmosz között.

 

MÁSODIK DIMENZIÓS TUDAT

A második dimenziós tudat pont és a vonal tudatossága. Ebben a dimenzióban rezeg a növények és fejletlenebb állatok birodalma.  Ennek a dimenziónak a tudata nem rendelkezik önismerettel. Ezek a lények fajtájuk szükségleteivel azonosítják tudatukat, ami a takarmányozás, a harcok, és a nemzés. Tudatuk a legerősebb túlélésen alapul, és kizárólag a jelen pillanat tudatában élnek.

Az emberi második dimenziós tudatosság az alsó agyban, központosul, amely a vegetatív idegrendszert irányítja, hogy szabályozza és fenntartsa a létfenntartó funkciókat. Az öt fizikai érzékünk javarészt nincs tudatában eme alkotóelemünknek, de a biofeedback és a meditáció gyakorlásával, némi tudatosságot és irányítást el lehet érni. A jógikról tudjuk, hogy képesek a vegetatív idegrendszer tudatos irányítására és a szívverés és az anyagcsere szabályzására.

A „primitív" népek sokkal inkább tisztában vannak a fizikai formájuk "állatias" részével, ezért tudatosan hozzáférnek alapvető ösztöneikhez és ahhoz a tudatossághoz, ami által érzékehetik, hogy részei egy nagyobb egésznek. Ellentétben a "civilizált" emberrel, nekik a legfontosabb az élet tisztelete és a természet egyensúlya.

 Úgy érzem, hogy bővítenem kell a második dimenziós tudatosságom. A feladatom egyszerű. Túl kell élnem. Meg fogom védeni magam, és szaporodom a megfelelő évszakban. Nem nézek sem előre, sem hátra, csak a jelenben élek. Az vagyok, ami vagyok, és ahol vagyok. Se nem tervezek, sem elmélkedem. A fajfenntartásért élek. Ha egy emberi tudat él formámban, nem tudok róla. Saját felfogásom arra korlátozódik, amit meg tudok enni, használni, küzdeni, párosodni, vagy felnevelni.  Azonban a "nyáj" és én egyek vagyunk. Az ösztöneink vezetnek minket, és a természet részei vagyunk.
 

Forrás: Dr. Susan Caroll multidimensions.com

Fordította: Annuin

 

 

Negyedik Dimenziós Tudat

Negyedik dimenziós tudat a pont, hosszúság, szélesség, magasság, térfogat és az idő tudatossága. A negyedik dimenzió asztrális síkként is ismert, és az elsődleges tudata ennek a dimenziónak az asztrális test. A regzésben való oktáv ugrás a harmadikból a negyedik dimenzióba az asztrális test magasabb vibrációja, ami az éteri, ahol a múlt, jelen és jövő negyedik dimenziós felfogása képlékenyebb, ahogy az idő és a tér törvényei változnak.

A negyedik dimenzióban újra integrálhatjuk csoport-identitásunkat a személyes egónk elvesztése nélkül, mivel ez az utolsó rezgés, ahol a fizikai eszközt használnak az egyéni tudat tárolására. Azonban, mivel a tér és idő képlékeny jellegű, természetesen asztrális formánk átalakul. Ezért van hatalmas mobilitás a formában. Ez az "alakváltók" birodalma, amit a mitológia tárgyal. A sámán, vagy szent ember, aki alakváltásra képes, olyannyira képes leföldelni asztrális alakját harmadik dimenzióban, hogy átmenetileg megváltozik harmadik dimenziós formája.

Sok harmadik dimenziós élet a negyedik dimenzióban is létezik egy magasabb rezgés formában, de nem érzékeljük, mert a valóságunk nincs szinkronban vele a fizikai térben és időben. Lehet akár egy egész életen át tartó álmunk, felébredve viszont úgy érezzük csak öt perc a fizikai idő telt el. Az asztrális valóságunk, valamint a többi fizikai megtestesülésünk, nem érzékelhető a mi harmadik dimenziós énünkkel, hacsak nem emlékeznék a multidimenziós tudatunkra.

A negyedik dimenzió olyan birodalom, amely rendelkezik a testünk tudatának első és második dimenziós elemeivel, valamint jelenlegi életünk minden múltbéli tapasztalatával, ill. minden korábbi harmadik dimenziós életünkével is. Úgy tudjuk bővíteni a harmadik dimenziós tudatosságunkat a negyedik dimenzió felé, hogy egyre tudatosabbá válunk fizikai testünk belső-működését illetően, emlékezve az álmainkra, és ha intenzív élményekkel gazdagodunk a szenvedély, érzelem, kreativitás, spiritualitás terén.

Az asztrális sík álom birodalma. Alvás közben eszméletlenek vagyunk a harmadik dimenzióban, de az tisztában vagyunk a negyedik dimenzióval. A negyedik dimenziós asztrális test a fejlett álmodás, a képzelet, intuíció, a mágia, és a kreativitás képességével rendelkezik. Ahogy ráhangoljuk elménket a negyedik dimenzió frekvenciájára, egyre több ilyen tulajdonságunk tör felszínre fizikai formánkban is.

Vannak, akik úgy születnek, hogy kapcsolatuk megmarad a negyedik dimenziós önvalójukkal, és "dolgozniuk" kell azon, hogy leföldeljék tudatosságukat a harmadik dimenziós világban, ami gyakran idegennek és ellenségesek tűnik. Mások e felébredt kapcsolat nélkül születnek, és általában ők sokkal kényelmesebben és "otthon" érzik magukat a harmadik dimenziós paradigmában. Ezek az emberek gyakran úgy érzik, hogy el vannak vágva a magasabb dimenziós részeiktől és talán nem is hiszik, hogy létezik egy "magasabb Énjük" is.

Azonban, asztrális testünk igenis létezik, és a legmagasabb a rezgése a Spirituális Vezetésünk. Magasabb asztrális énünk megfigyelhet minket fel a harmadik dimenzióban, és útmutatást ad nekünk. Negyedik dimenziós énünk kiterjesztett felfogásán keresztül nagy változásokat tudunk létrehozni a fizikai világban.

A negyedik dimenzióban még mindig létezik a fény és a sötétség polarizációja, és ez a birodalom nem feltétlenül szeretetteljesebb, különösen nem az alacsonyabb alsíkokban. Amikor a negyedik dimenzióban tartózkodunk, a gondolataink és érzelmeink a valóságot sokkal gyorsabban hozzák létre, mint a harmadik dimenzióban, és a félelem létrehozhat gonoszságot éppoly könnyen, mint ahogy a szeretet képes létrehozni a szépséget és örömet.

NEGYEDIK DIMENZIÓS ALSÍKOK

Vannak különböző síkok, amik frekvenciában magasabb szinten állnak, és amihez mi is hozzáférhetünk tudatosságunk kiterjesztésével. Az alsó asztrális sík tartalmazza minden félelem és negativitás láthatatlan kisugárzását, ami a fizikai síkról vetül ki ide. Az alsó asztrális pokolként ismert, fölötte pedig a Purgatórium. Negyedik dimenziós tudatosság magába foglalja és kiterjeszti a harmadik dimenziós érzelmeket. Ezért gyakran nevezik a " érzelmek birodalmának ". Az alsó asztrál, amely rendelkezik a harmadik dimenzió negatív érzelmeivel, nem egy kellemes élmény, és egy utat kell vágni ezeken keresztül a magasabb alsíkokhoz, mint a tündéreké.

A tündérek birodalma, amiről gyermekként  a "tündérmesékben" olvashattunk, valóban létezik a negyedik dimenzió középe táján.  A tündéreknél egy kis pihenőre lelhetünk, ha már átküzdöttük magunkat a félelem és a sötétség az alsó asztrális síkjain. Amint megtapasztaltuk a tündérek  jelenlétét, már tudunk is továbbutazni a negyedik dimenziós tudatban (vagy negyedik dimenziós testünkben) az asztrális síkra, hogy tanuljuk érzelmeink hatalmáról. Innen tovább tudunk utazni a mentális síkon, hogy megtanuljuk gondolataink alapos ismeretét. A kauzális síkon tanulhatunk az ok és okozatról, hogy gondolataink és érzésekink hogyan hozzák létre saját valóságunkat. A spirituális sík köt össze minket az Én Vagyok a Jelenlét magasabb útmutatásával.

A negyedik dimenzió egy híd a magasabb dimenziókba. Az híd alapja, ahol a fizikai és az asztrális test fedi egymást. Ezt a területet nevezik éterikus testnek.

testek

Az éterikus test egy rezgés a harmadik és a negyedik dimenzió között. Ez a test magában foglalja a fizikai testet és kiterjeszti azon túl egy pár centivel.
A negyedik dimenzió minden alsíkjának van egy hozzá viszonyított teste, és minden test magasabb rezgéssel bír, mint az alatta levő.

Az érzelmi, vagy asztrális test, magasabb rezgésű, mint az éterikus és a fizikai test, és túlnyúlik rajtuk.

Az alacsonyabb frekvenciájú testeket borítja a mentális test, amely szintén a magasabb rezgésű, és túlnyúlik az érzelmi testen.

Aztán a kauzális test, amely szintén magasabb rezgésű, beborítja a többi testet és túlnyúlik a mentális testen.

Végül pedig ott van a spirituális test, az "Én Vagyok a Jelenlét", amely a legmagasabb rezgés és túlnyúlik az összes többi testen. Az Én Vagyok a Jelenlét a Szivárvány Híd őrzője, amely az ötödik dimenzióba visz el.

Minden negyedik dimenziós test jelen van a fizikai test felett, alatt, körül, belül, de nem lehet látni az öt fizikai érzékszervünkkel. Ha képesek vagyunk érzékelni a negyedik dimenziót tudatosan, akkor ki tudjuk terjeszteni tudatosságunkat ahhoz, hogy átlépjük a Szivárvány Hidat, ami a szupertudatosság, az ötödik dimenzió.

Utunkat vágyainkkal, a gondolatainkkal és érzelmeinkkel navigáljuk keresztül a negyedik dimenzión. Ezt ez tengeren való vitorlázás metaforájával lehet leírni. Mi vagyunk a hajó, az óceán az asztrális sík, az a hely, ahol elérhetjük vágyunkat, gondolataink a vitorla, és a kormánykerék, és a szél jelképezi az érzelmeinket.

Ha félelemmel teli és viharos érzéseink vannak, akkor lesz egy kellemetlen utazásunk. Annak ellenére, hogy a vágyunk a negyedik dimenzió magasabb síkjaiba, a személyes kiegyensúlyozatlanság korlátozza a belépést az alsó asztrális síkra, ahol az érzelmi egyensúly hiánya,  a félelem uralkodik. Ha szeretnénk eljutni a negyedik dimenzió magasabb síkjaira, akkor gondolatainkat harmonikusan, érzéseinket pedig a végtelen szeretet egyensúlyának centrumában kell tartanunk. Ily módon, végül, megtapasztalhatjuk a negyedik dimenzió összes síkját. Akkor az Én Vagyok a Jelenlét vezet minket át a hídon az ötödik dimenzión és azon túl.

Belépek a negyedik dimenzióba. Látom a kapcsolatom minden életformával és harmadik dimenziós önmagamat egy szinttel alattam. Azonban még mindig egyénnek érzékelem magam. A valóságom most nagyon változékony. A személyek és helyek gyorsan változnak, de tisztában vagyok vele, hogy az én gondolataim és érzéseim, amelyek ezeket a tapasztalatokat diktálják. A félelemmmel teli gondolataim félelmetes helyzeteket hoznak létre, a szerető gondolataim pedig boldogságot. Ha a félelmemet követem, akkor a gyötrelem és bánat világába csúszok le, ha azonban a szeretetet követem, akkor meglátom a Fény Szivárvány Hídját.

Forrás: Dr. Susan Caroll multidimensions.com