• majaorakulum
  Maya Orákulum
 • eletviraga
  Szakrális Geometria
 • atlantisz
  Atlantisz Bölcsessége
 • arkangyal
  Arkangyal kártya
 • tarot
  Univerzális Tarot
 • inca
  Inka horoszkóp
 • karma
  Karma Asztrológia
 • dendera
  Egyiptomi horoszkóp
 • indianastro
  Indián horoszkóp
 • kelta fa
  Kelta Fa horoszkóp
 • Icon 12
  Twitter
 • Icon 12
  Weather
Demo Image

Demo Image

It's time to explore the space

Catalyst HD Check out our stunning theme release for December 2011! Its unique and flexible design suits perfectly any kind of mobile gaming and PC or console game communities. The theme offers many custom options such as colors, menus and background textures.

Demo Image Demo Image
* Compatible with iPhone, Android and Blackberry devices

Top B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. style-color

A Maya naptár ciklusai

mayanaptarA maya naptár a természetesen előforduló energia-ciklusokon alapul és szoros kapcsolatban áll a Földanyával, a Nappal és a Plejádokkal. A mayák tisztelték a Földanyát és az energia-ciklusokat és többFöldön előforduló ciklusról is tudtak. Felismerték az energia 13-napos ciklusát, amely a galaktikus forrásokból származik a 20-napos energia-ciklust, amely a Napból származik.

A naptár alapszinten a napi ciklusokat térképezi fel, magasabb szinteken az idő nagyobb blokkjait. Megfigyeléseik szerint egy nap, a nyugati naptárral ellentétben, egyszerre több ciklusnak is a része.

A naptár szerkezete a húszas számrendszeren alapul: a nap a kin, 20 kin/nap = 1 uinal, 20 unial = 1 tun = 400 kin; 18 uinal = 360 kin/nap. 20 tun = 1 katun, 20 katun = 1 baktun (=144.000 kin/nap, cca. 394 év).

Egy-egy baktun egy-egy nagyobb ciklust foglal magában, amely sok kisebb ciklusból áll, a végén az egy napnyi időtartammal, amely a legkisebb a sorban. A baktun végén az idő mintegy lenullázódik és újrakezdődnek a kisebb ciklusok. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az időt ne tudták volna lineárisan (múlt-jelen-jövő) szemlélni, csupán azt, hogy nem tartották fontosnak az ennél hosszabb periódusok jelölését, hanem csak elkülönítették az előzőtől. A 13 baktun kb. 5125 szoláris évet jelöl. És bár a maják életében a 13-as számnak különös szerepe volt, ez mégsem indokolja, hogy valamiféle világvége bekövetkezését kötöttek volna a 13. baktun végéhez. Ehelyett a kezdet fontosságára utalhatnak az ehhez kapcsolódó szertartásaik, arra, amelyet minden baktunváltáskor megünnepeltek a teremtés pillanatának megismétlését.

A mayáknak számos naptáruk volt, mivel az időre egy szent vagy spirituális ciklusok hálójaként tekintettek. Így míg a gregoriánus naptár a napokat társadalmi, adminisztratív és kereskedelmi célokkal rendszerezi, a maja naptárban számos vallási elem is közrejátszik. Például minden napnak volt egy védőszelleme, ami éppen kedvezhetett az utazásnak, míg balszerencsét hozott a kereskedésre.

A legfontosabb két naptár a 365 napos csillagászati „Haab” naptár mellett a mayák a 260 napos szent „Tzolkin” naptárt használták.

 

A 260 napos Tzolk'in ciklus - a szent maya Tzolk'in

A Tzolk’in a maya naptár első szintje. 260 nap hosszú. Ez reprezentálja a 20 napos szoláris ciklus és a 13 napos galaktikus ciklus kölcsönhatását. Minden nap, energia sok forrásból van jelen a Földön, de a szoláris energia és a galaktikus energia nagyon fontos minden egyes nap energiájának a megértéséhez. A Tzolk’in ciklus megértése, a szoláris energia és a galaktikus energia gondolatának kombinálása és kölcsönhatása egymással. Ha mi összeszorozzuk a 20-at és a 13-at, 260-at kapunk. 260 kombinációja van a szoláris és a galaktikus energiáknak.

tzolkinA Tzolk'in ábra illusztrálja a Tzolk'in ciklust. A 20 napos szoláris ciklust a baloldali oszlop reprezentálja. A szoláris ciklus a Sárkánnyal kezdődik fent és a Nappal végződik lent. A 13 oszlop mindegyike egy 20 napos ciklust reprezentál. A 260 négyzet mindegyikében van egy sorszám, amelyik reprezentálja a 13 napos galaktikus ciklus számát 1-től 13-ig. Ha megnézzük az első oszlopot fentről lefelé, akkor a számok eggyel kezdődnek és növekednek 13-ig. Aztán a számok újra kezdődnek.

A Tzolk'in Kin napjai illusztrálják a Tzolk'in ciklus folyamatát. A Kin napok ábrája nagyon egyszerű a Tzolk'in ábrához képest. Micsoda különbség van az egyes négyzetekben lévő számok között. A Kin napok ábrája minden egyes négyzetben a teljes 260 napból mutatja a sorszámot, amelyik alapvetően a Tzolk'in ciklus 260 napjának a számlálása. Minden egyes Kin nap megfelel egy specifikus Galaktikus Szignatúrának.

Ez a 260-as modulprogram fraktálisan és nem lineárisan értendő, melynek legkisebb egysége a Kin. A Kin lehet egy speciális energiahordozója egy napnak, vagy egy nagyobb lineáris időegységnek, pl. hétnek, hónapnak vagy évnek is.

Tulajdonképpen a fraktális minta megértése az újdonság. Kicsiben megmutatkozik a nagy is. Egy napenergia több fraktált is tartalmaz.

A lineáris idő három főciklusa jellemezte az utolsó földkorszakot. A 26.000 évet felölelő platonikus földciklus is 260 fraktálra osztható fel, mint ahogy az 5200 éves babilóniai ciklus is. Az utolsó 260 év 1753-tól 2012-ig szintén ezt a 260-as fraktális energiamintát hordozza. Úgyszintén a legkisebb egységet, a nap-energiát is ezen fraktális erők egyike határozza meg.

Ez bizonyítja, hogy az idő nemcsak lineáris egységekben mérhető, mint azt sokat hiszik, hanem programként is létezik. Ez a tulajdonképpeni lényege ennek a naptárnak.

Néhány négyzet a Tzolk'in ábrán zöld háttérrel a Galaktikus Aktiváló Portál napoknak felelnek meg. Mint ahogy az ősi mayák tanulmányozták a Föld energia ciklusait, néhány napon megfigyelték, hogy ezek nyitottak, ablakok, vagy portálok, amelyeken az energiák a dimenziók között áramolnak. Ezeknek az energiáknak a csatornájává válva létezésünket megnyitó hatással aktiválódik. Leggyakrabban a portálok egy napra nyílnak meg. De, az 50-51, 210-211és a 260- 1 Kin napokon a portál két napra nyílik meg. A 106-115. és 146-155. Kin napokon a portál tíz napra nyílik meg. Amikor kapcsolóunk ezekhez a portálokhoz, akkor észrevehetjük, hogy az életünk teljesen különböző a portál-nyitás alatt.

A minta, amit a Galaktikus Portál Napok formálnak érdekes. Sokan egy csavarvonalat látnak benne, amely nagyon egyszerűen az emberi DNS dupla csavarvonalát adja. Másik perspektíva, hogy azt ábrázolja, ahogy a Tzolk'in Ciklusok egymásba kapcsolódnak. A minta, ahogy itt megformálódott megtalálható a csörgőkígyó bőrén. A csörgőkígyó az ősi mayák és más kultúrák, ahol ezek a kígyók élnek, nagy tiszteletnek örvend.

A Mag napok megfelelnek annak a 20 napos szoláris ciklusnak, amelyik a Tzolk'in ciklus közepén található. Ez az időtartam a 121-től a 140-ik Kin napig tart. Ez a periódus is úgy tekinthető, mint egy portál, de különbözik a galaktikus aktiváló portáloktól. A Mag napok alatt a létezésünk magja munkálódik és emelkedik. A maya energiák a Maya csillagból, a Fiastyúk csillagkép 3. csillagából, dolgoznak velünk, mint egyénekkel, ahogy segédkeznek nekünk, úgy segítenek a Föld Anyának is.

 

A Haab, a 365 napos ciklus

A Haab a maya naptár második szintje. Ez 365 nap hosszú és megfelel a Föld Nap körüli keringésének. Ez 18 db 20 napos hónapnak, és egy db 5 napos hónapnak felel meg.

Minden hónap maya neve megfelel a 20 szoláris ciklus egyikének. Megjegyzendő, hogy a 20 napos szoláris ciklus nem szükségszerűen indul a ciklus elején.

dzibilchaltunequinox

A Szoláris ciklus azon napja található az elején, ahol a tavaszi napéjegyenlőség van.

Merida közelében (Yucatan, Mexico), található egy speciális maya templom, amit Dzbilchaltun-nak hívnak. Ez a templom nagyon speciális helyszínen található. Amikor a Nap a tavaszi napéjegyenlőség napján felkel, a Nap fénye keresztül világít Dzbilchaltun-on és átmegy a nyitott templomon. Körül-belül ezer yardra a templomtól nyugatra van egy kőoszlop. Csak a tavaszi napéjegyenlőség napján a felkelő nap fénye pontosan megvilágítja a kőoszlop közepét. E templom használatával, az ősi mayák pontosan meghatározhatták a tavaszi napéjegyenlőséget. Másik érdekes jelenség ezzel a templommal kapcsolatban, hogy a tavaszi napéjegyenlőséget követő első telihold pontosan azon a helyen kel fel, mint a Nap a tavaszi napéjegyenlőségkor. 

 

A szinkronárium, a a 13 hónapos holdciklus

A 13 holdhónapos / 28 napos naptár kapu a szinkronikus rendbe. Ez az idő és valóság negyedik dimenziós rendje, melyben a szinkronicitás mindennapos. A szinkronikus rend bolygónk új tudását képezi és elengedhetetlenül szükséges abban a folyamatban, ami önmagunk és környezetünk megváltoztatására irányul és összhangba hoz csillagunkkal, a Nappal, mely most fejlődésének újabb fázisába érkezik. Eme nagyszerű folyamatban az új naptár eszköz a kozmosz univerzális rendjére történő hangoláshoz. A hangolás naponta valósul meg a 13 holdhónapos naptár és a galaktikus szignatúrák (Kinek) követésével. Amint megtanuljuk eme rendszer nyelvét, azonnal rálépünk érzékelésünk és tudatállapotunk megújításának útjára.

A szinkronáriummal a következő fejlődési szakasz beteljesítésének legegyszerűbb és legkönnyebb eszközét tudhatjuk magunkénak. Természeténél fogva a szinkronikus rend maga a kozmosz, az a szövet, ami a világegyetemet összetartja

José Argüelles a következőket mondja erről: „A 13 holdhónapos / 28 napos szinkronárium a Galaktikus Standard Idő (rövidítve GST, az angol Galactic Standard Time-ból) harmonikus mérője. A GST független a harmadik dimenzió különböző asztronómiai mértékeinek viszonylagos változóitól, amelyek bolygókként és égitestekként eltérőek. Az idő relatív mértéke a Földön a Holddal, a Nappal és egyéb bolygótestekkel való viszonyában más, mint a Marson, a Jupiteren vagy az Uránuszon. A GST a planéta keringési pályájának harmonikus értékeit veszi figyelembe, melyek mindenfajta asztronómiai változótól függetlenek. Maga a harmonikus mérték természete, a 28 [(f) 4:7::7:13] olyan fraktál, amely a galaxis bármelyik helyén alkalmazható és bármely égitest pályájára vonatkoztatható. Innen a Galaktikus Standard Idő elnevezés, ami az időnek egy teljesen új meghatározása és felfogása. A GST olyan négy-dimenziós harmonikus mérték, ami a három-dimenziós asztronómiai értékek és mértékek relativizmusa fölé emelkedve azokat önmagával összhangban integrálja. Ezért nevezzük a harmonikus standard GST-t szinkronáriumnak és nem kalendáriumnak2 ….

A 13 holdhónapos / 28 napos szinkronárium tulajdonsága, hogy az elmét a Galaktikus Standard Időhöz rendezi, emígyen a használóit mind mentális, mind pedig spirituális értelemben az evolúcióban előre mozdítva.”

 

A Nagy ciklus

A Haab és a Tzolkin évek ciklusait húszasával számolták, és ötvenkét évenként ismétlődött a közös periódusuk. Ez azt jelenti, hogy 52 csillagászati év alatt telt el 73 Tzolkin ciklus.

Meghatároztak egy „nulladik napot” is, amely a tudósok szerint i. e. 3114. augusztus 13. Ez a nagy ciklus kezdete, mely 2012. december 21-én ér véget. Ez a nagy ciklus 5124 éves, 13 Baktunból áll. Egy Baktun hozzávetőlegesen 394 év.

Nem ismert, hogy ekkor mi történt, valószínűleg egy mitikus dátumról van szó. Ettől kezdve a ciklusok egymást követték. Az ismétlődésnek azonban sokkal nagyobb a szerepe, mint a linearitásnak. Noha minden húsz vagy ötvenkét évet átfogó ciklusban különböző dolgok történhetnek, mindegyik periódus pontosan megegyezik a másikkal, a múltban és a jövőben egyaránt.

Az ismétlődés gondokat okoz akkor, amikor a maja dátumokat meg akarjuk feleltetni a sajátunknak, mivel nehéz elkülöníteni egymástól az egyes időszakok hasonló eseményeit. A 10. századi tolték invázió a maja krónikákban egybemosódik a spanyol hódítással, amely ötszáz évvel később következett be. Ebből következően a mayák szent könyvei egyszerre történelemkönyvek és jóskönyvek is. A mayák felfogásában a múlt, a jelen és a jövő ugyanaz a dimenzió. A mai történészek, éppen fordítva, a maya jóslatok alapján próbálják megismerni a mayák múltjának az eseményeit, mert náluk a jövendőmondás az emlékezés egy formája volt.

Mind a mayák, mind a hopik és a védák szerint van egy alapritmusa a Naprendszernek: körülbelül 26 ezer év alatt kerüli meg a Plejádok központi Napját, az Alcyonét. Naprendszerünk ugyanennyi idő alatt járja végig a 12 állatövi jegyre felosztott égboltot.

A mayák ismerték a Plejádok csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszer Alcyone körüli keringési pályáját. A Plejádokat úgy nevezték, hogy a Hét Nővér. A mi Napunk a Plejádok csillagkép 8. csillaga. A teljes csillagkép, beleértve a mi teljes naprendszerünket, egy óriási spirált formál a Tejút galaxisában. Körül-belül 26.000 év szükséges Napunknak az Alcyone körüli utazáshoz. A mayák erre hivatkoznak, mint Nagy Ciklusra.

 

Felhasznált irodalom:

Gary M. Cook: A Dreamspell Calendar jelentése

Szinkronárium A Fehér Lunáris Varázsló Éve

Írj egy hozzászólást

Kérlek, hozzászólás írásához jelentkezz be. Lent tudsz bejelentkezni.

 • Rating

  Two Thumbs up!

  This game is on top of the league in mobile action games.

 • Rating

  Great gameplay!

  I really like the game center integration and multi-player modes.

 • Rating

  Best value!

  This game is just great, comparing the price and overall game experience.

 • Rating

  Don't look further

  It's simply one of the space games which is available for mobile devices.

 • Rating

  Just remarkable!

  Great storyline combined with perfect gameplay and awesome graphics.

 • Rating

  It's really, really cool

  The game is completely immersive, you will get caught on it in no time.

 • Rating

  Best multi-player modes

  Blast your way through space and share the experience with your friends.

 • Rating

  My rating, 4 stars!

  It's a seriously cool and addictive game, and I can't wait to play it again.

 • Rating

  Just perfect!

  I like the fully open play area to explore the huge space world of Catalyst.