• majaorakulum
  Maya Orákulum
 • eletviraga
  Szakrális Geometria
 • atlantisz
  Atlantisz Bölcsessége
 • arkangyal
  Arkangyal kártya
 • tarot
  Univerzális Tarot
 • inca
  Inka horoszkóp
 • karma
  Karma Asztrológia
 • dendera
  Egyiptomi horoszkóp
 • indianastro
  Indián horoszkóp
 • kelta fa
  Kelta Fa horoszkóp
 • Icon 12
  Twitter
 • Icon 12
  Weather
Demo Image

Demo Image

It's time to explore the space

Catalyst HD Check out our stunning theme release for December 2011! Its unique and flexible design suits perfectly any kind of mobile gaming and PC or console game communities. The theme offers many custom options such as colors, menus and background textures.

Demo Image Demo Image
* Compatible with iPhone, Android and Blackberry devices

Top B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. style-color

Az idő fogalma a mayák szerint

idociklusA mayák az Idő végének nevezik, amiben élünk. Ez a mayák szerint 2007 október 24-én kezdődött, de a végének pontos időpontja kérdéses.

Ahhoz, hogy 2012-es dátumot megértsük, először meg kell értenünk a napéjegyenlőség haladását.

A mayák 5200 éves ciklusokat használnak, ha ezt megszorozzuk 5-tel, akkor 26 ezer évet kapunk, ez pedig körülbelül megfelel a napéjegyenlőség előrehaladásának, egy kicsit kevesebb. Köröket kell elképzelni, amik mind különböző sebességgel mozognak. A két ciklus egybeesik 2012 december 21-én.
 
Nézzük meg közelebbről az idő fogalmát, hogy meglássuk a tágabb képet és azon belül a napéjegyenlőség előrehaladását.
 
Az idő emberi fogalma csalóka. Ha ránézünk az órára, megfeledkezünk arról, hogy a Föld forgásához, nem pedig egy óralaphoz, vagy digitális kijelzőhöz kötött. Nézzük a napfelkeltét és naplementét és azt hisszük a nap mozog, pedig ez csak illúzió, amit szintén a Föld forgása okoz. Egy teljes fordulatát egy napként fogjuk fel és ezt a ciklust 24 órának nevezett egységre osztjuk. A Föld egy fordulata 1 nap. A második legismertebb ciklus a Föld útja a Nap körül, ami 1 év, azaz 365,25 nap. Világos, hogy az időt a Föld a Naphoz képesti mozgásából számítjuk, de vannak más kevésbé értett mozgások, amik a Földhöz kapcsolódnak és legalább olyan hatással vannak, mint az idő, amit az óránkkal mérünk.
 
A Földtengelyek dőlésszöge a naphoz képest óriási hatással van minden emberre, ez jelenleg 23,5 fok. Ezt hívják a Föld dőlésszögének. Folyamatosan változik, a csillagászoknak nap, mint nap figyelembe kell venni. A Föld tökéletes körpálya helyett mindinkább ellipszis alakban kering a Nap körül. Ez a ciklus nagyon hosszú idő alatt változik, kb. 100 ezer év alatt. A napéjegyenlőség előrehaladása és a Föld kilengése is tényező.
Egy kilengés 26 ezer évig tart. Ennek elsődleges oka a nap és a hold, bár más bolygók is közrejátszanak benne.
A napéjegyenlőség előrehaladása folyamatosan változik az ún. Milankovic-ciklusok miatt. Ezekben összegződik mindenféle Földciklus, egyéb ciklusok, és úgy tűnik ezek folyamtosan változnak. A tudomány elsősorban az éghajlatra gyakorolt hatása miatt vizsgálta a Milankovic-ciklusokat és a Nap ciklusait.
Ezen kívül ne feledkezzünk meg Hold pályájáról, ami óramű pontossággal határozza meg az óceánok árapályát.
Ezek ciklusok hatással vannak az érzelmekre és a Föld milliónyi ciklusára. Tulajdonképpen ezek a ciklusok alkotják a kulcsot minden jövendöléshez.
 
Ha csak a Föld tengelyének a végét néznénk, akkor látnánk, hogy ott egy ellipszis képződik.
A Föld egy teljes kört 25,771 év alatt tesz meg és ennek során áthalad mind a 12 állatövi jegyen. Az ősi hinduk és tibetiek szerint valahányszor a Föld tengelye egy új állatövi jegybe lép, az emberiség teljesen átalakul.

2012-ben a Föld a vízöntő jegye felé fordult és megkezdődött a mayák által az "Idő Végének" nevezett periódus.

Az Időről való gondolkodás arra tanított minket, hogy csak lineárisan halad előre, egyik ponttól a másikig. Sokkal pontosabb, ha az Időre, mint spirális ciklusokra gondolunk, ahogy tették ez a mayák, vagy más ókori népek, így a görögök, rómaiak és a keleti kultúrákban is.

Ebből adódik a kozmikus és földi idő közötti eltérés, amelynek kiigazítására kb. 400 évente kerül sor, a kb. 300 éves kozmikus éjszakák átalvásával.

A ciklikus időfelfogás alapja a természet közelben élő népek mindennapi tapasztalata. A természetben a makrokozmosztól az ember közvetlen környezetén és biológiai ritmusain át egészen az atomi és szubatomi világ pulzálásáig minden visszatérő ciklusok­ban zajlik. Az ember közvetlen élménye a bolygók keringése, a nappal és éjszaka váltakozása, az apály és dagály ismétlődése, az évszakok egymásutánja, a vegetációban végbemenő kibontako­zás, elhalás és újraképződés ismétlődő folya­matai, saját vérkeringésünk és egyéb biológiai ciklusaink, stb.

A maya tudomány azt tanítja nekünk, hogy minden egyes nap egy Energia, amely a Napból jön hozzánk. Ezek az energiák cirkulálnak mind a 20 napon keresztül. Ennek az energia ciklusnak hála, szinkronicitással vagyunk megáldva. Bepillantást nyerünk a valóságba, amit a szoláris energia ciklushoz kapcsolódásunk előtt elvesztettünk. A ciklus minden napja egyszerűen a kapcsolódás által megajándékoz minket.

Egy ciklus végén egy korszak véglegesen lezárul, és elkezdődik egy új. A ciklusváltásokhoz megtisztulási szertartások kapcsolódtak, hiszen a mayák fontosnak tartották, hogy az új időszak a korábbi korszak sajátságaitól megszabadulva kezdődjön.

Az időnek nemcsak mennyisége, hanem minősége is van és őseink elsősorban minőségi aspektusát emelték ki. Mi a saját lineáris idővonalunk bűvöletében dátumokat számolgatunk, nekik mást jelentett az idő: minőségi változást. A hopiknak például szavuk sincs a múlt-jelen-jövő időbeli leírására. Ennek tudatában amit ők jeleztek: csupán annyi, hogy „nagy változások lesznek”. Ez a változás egy „univerzális napforduló” elérkezése. Amikor a Nap (és vele a Naprendszer) átlépi a Tejút ekliptikáját és ismét a fényes oldalra kerülünk.

Az idő körforgása keleti felfogás szerint nemcsak az egyes létformákat, de a világmindenség egészét is érinti. A kozmosz, sőt maga a teremtő Isten is újra meg újra keresztülmegy a keletkezés, kibontakozás, lebomlás és megsemmisülés fázisain, hogy a világ pusztulását követően új teremtési szakasz kezdődjön.

A földtörténetet vagy akár a makrokozmoszt érintő, különböző léptékű ciklusok mindegyike tartalmaz kritikus, felbomló vagy pusztulással járó szakaszokat, így pl. az indiai hagyomány többféle, különböző léttartományokra kiterjedő „világvégéről" is tud. Ezek jelentőségét ugyanakkor viszonylagossá teszi, hogy sohasem jelentenek végső megsemmisülést, hanem pont ellenkezőleg: az elöregedett, ­önmagukat túlélt létformák feloldásával ezek teremtik meg a lehetőséget a gyökeres megújulásra.

Írj egy hozzászólást

Kérlek, hozzászólás írásához jelentkezz be. Lent tudsz bejelentkezni.

 • Rating

  Two Thumbs up!

  This game is on top of the league in mobile action games.

 • Rating

  Great gameplay!

  I really like the game center integration and multi-player modes.

 • Rating

  Best value!

  This game is just great, comparing the price and overall game experience.

 • Rating

  Don't look further

  It's simply one of the space games which is available for mobile devices.

 • Rating

  Just remarkable!

  Great storyline combined with perfect gameplay and awesome graphics.

 • Rating

  It's really, really cool

  The game is completely immersive, you will get caught on it in no time.

 • Rating

  Best multi-player modes

  Blast your way through space and share the experience with your friends.

 • Rating

  My rating, 4 stars!

  It's a seriously cool and addictive game, and I can't wait to play it again.

 • Rating

  Just perfect!

  I like the fully open play area to explore the huge space world of Catalyst.