• majaorakulum
  Maya Orákulum
 • eletviraga
  Szakrális Geometria
 • atlantisz
  Atlantisz Bölcsessége
 • arkangyal
  Arkangyal kártya
 • tarot
  Univerzális Tarot
 • inca
  Inka horoszkóp
 • karma
  Karma Asztrológia
 • dendera
  Egyiptomi horoszkóp
 • indianastro
  Indián horoszkóp
 • kelta fa
  Kelta Fa horoszkóp
 • Icon 12
  Twitter
 • Icon 12
  Weather

Kategória: Kozmikus tudatosság


A Harmadik Dimenziós Tudat

3dHarmadik dimenziós tudat a pont, vonal, hosszúság, szélesség, magasság, és a térfogat tudatossága. Ennek a dimenziónak az elsődleges tudata a fejlettebb állatok és az ember birodalma. A humanoid forma első és a második dimenziós elemekből épül fel, amelyek a következők: a víz, ásványi anyagok, a genetikai kódok, és biológiai anyagok, valamint az egyéni lélek. Ez az egyéni lélek megkülönbözteti az emberek az állatvilág többi tagjától, akiknek többnyire csoportlélekkel rendelkeznek.

A harmadik dimenzió az idő / tér és ok / hatás paradigmájába van zárva. Ez a dimenzió egy tanulószoba, ahová a lelkek azért járnak, hogy humanoid fizikai testükben többet tudjanak meg a teremtésről. A harmadik dimenzióban, az élet mindent letükröz, amit megkísérlünk megérteni. Ezért gondolataink és érzéseink által való teremtés folyamata lelassul, így tudjuk követni tudatunk tartalmának viszonylatait.

A harmadik dimenzió az úgynevezett tudatos világ. Vannak azonban az emberi tudatnak különböző szakaszai, amelyek gyakran hierarchikusan egybeesnek életkorunkkal és az életünk szintjével.

Az ELSŐ ÉLETSZAKASZ

Az első szakaszban, gyermekekként másoktól függ a túlélésünk. Ebben a függőségi állapotban a nem fogjuk fel, hogy a tudatunk magjával hozzuk létre életünket. Úgy hisszük, hogy nem tudjuk befolyásolni környezetünket, és az életünk körülményeinek áldozatai vagyunk. Célunk, hogy gyermeki szakasz átlépése közben elég öntudatra tegyünk szert a függetlenné váláshoz.

 

A MÁSODIK ÉLETSZAKASZ

A második szakaszban függetlenek vagyunk. Ez a függetlenség fokozatosan alakul ki, ahogy megtanuljuk, hogy képesek vagyunk irányítani a saját életünket. Döntéseink és tapasztalataink alapján, bizalmat nyerünk arról, hogy felelősséget tudunk vállalni, és ezt fenntartani, mivel tiszteletben tartjuk saját magunkat. A tisztelet egyfajta személyes hatalmon alapul. Enélkül a személyes hatalom nélkül tele vagyunk félelemmel, amely csökkenti "túlélésünk” esélyét.

 

A HARMADIK ÉLETSZAKASZ

A harmadik szakaszban megbízhatóvá válunk. Ez a megbízhatóság fokozatosan alakul ki, ahogy elegendő bizalmat és tiszteletet adunk magunknak, hogy másokért is felelősséget tudjunk vállalni. A pozitív tapasztalatok által megtanultuk, hogy nem csak saját életünkre vagyunk hatással, hanem a mások életére is. Úgy érezzük, megszerzett az önbecsülésünk által megbízhatóvá váltunk.

Sajnos, az emberek úgy is vállalnak másokért felelősséget, hogy ők még a függőségi szakaszban vannak, vagy még saját magukért sem tudnak felelősséget vállani. Ez generációról generációra diszfunkcionális családokat teremt.

A HARMADIK DIMENZIÓS TUDAT KITERJESZTÉSE

Emberként megvan a képességünk, hogy emlékezzünk a múltra és a jövőre, miközben tisztában vagyunk a jelennel. Ugyanakkor igazi Énünk nagy része elveszik a tudattalanunkban. Ez a veszteség a teljességtől való elkülönülés érzését hozza, a félelmet, hogy korlátozva vagyunk vágyaink elérésében, és a meggyőződést, hogy "keményen meg kell dolgoznunk", hogy elérjük céljainkat.

A harmadik dimenziós társadalom és "tudomány" igyekszik bizonyítani, hogy a létező egyetlen valóság, amit öt fizikai érzékszervünkkel érzékelünk, és arra ösztönöz bennünket, hogy azt higgyük, háromdimenziós felfogásunk a valóságról az egyetlen valóság. Ebben a tudatállapotban a szellem megdermed az anyagban, és tudatunk a személyes egónra korlátozódik. Ezért erős értelemben vett egó fejlesztése gyakran csak a csoport-identitás vesztesége árán lehetséges. Ez a korlátozás a különösen meghatározó a nyugati világban, ahol az egyéni eredmények és a birtoslás gyakran a legfontosabb részei életünknek.

Szellemi Énünk tudatosságára csak úgy lehet emlékezni, ha kibővítjük tudatunkat, hogy befogadja a magasabb dimenziókat. Ekkor tudjuk elengedni másoktól való függőségünket, és begyógyítani a tehetetlenség és az áldozattá válás érzését. Ezután egy új értelemben válunk függetlenné, mert ráébredtünk, hogy egyedül mi hozzuk létre saját valóságunkat. Ezáltal megbízhatóbbá válunk, mint valaha, mert többé nem tartóztatnak fel ígéreteink és célkitűzéseink "tudattalan" állapotunkban.

Ahogy egyre inkább tudatába kerülünk valaha elfelejtett énünk több aspektusával is, a tudat kitágul és kiterjeszti egónkat harmadik dimenziós valóságon túl. Harmadik dimenziós tudatosság bővülésének szintjei:

egyéni tudat ~ csoport tudat ~ közösségi tudat ~ nemzeti tudat ~ kollektív tudat ~ planetáris tudat ~ Galaktikus Tudatosság

Ahogy tudatunk bővül, úgy a világról alkotott képünk is, amelyben élünk.

 

Bővítem a tudatomat a következő szintre. Három-dimenziós vagyok. Tisztában vagyok magammal, mint egyedi ember, de még mindig a túlélésért küzdök. Táplálnom kell magam, menedéket kell találnom, és testemet be kell fednem. Szeretnék találni egy társat, akivel utódot hozhatok létre. Létezik ennél több? Igen, vannak érzések és gondolatok. A gondolataimmal emlékszem a múltamra. Ezeket az emlékeket érzéseim töltik be boldogsággal, fájdalommal, szeretettel, vagy a félelemmel. Gondolataimmal megtervezem az áhított jövőmet. De vajon van -e hatalmam ahhoz, hogy életemet megteremtsem, vagy csak körülöttem lévő világ áldozata a vagyok?

Az első és második dimenziós tudat

ELSŐ DIMENZIÓS TUDAT

crystalAz első dimenziós tudat a pont tudatossága. A tudat, ami ebben a dimenzióban rezeg, a kristályok birodalma. A jelenlegi harmadik dimenziós tudomány ugyan nem bizonyította, hogy az ásványok bármilyen tudatossággal rendelkeznének, de a gyógyítók és sámánok sok évszázadok óta használják kristályokat gyógyító célokra.

Az ember első dimenziós tudata az öt fizikai érzék számára "tudattalan", azonban az első dimenzió a testünk egy részét képezi, az ásványi anyagok, a víz, és a genetikai kód formájában, melyek a fizikai forma alapjai. Ha hozzá tudnánk férni ezen a szinten a tudattalanunkhoz, akkor az egész fizikai világgal tudnánk csatlakozni a legalapvetőbb közös nevező által, az egyes molekulákon keresztül. Tudatosan hozzáférhetünk még a saját genetikai kódunkhoz is.

Úgy érzem magam, mint a legelső lépés megtétele saját öntudatomhoz. Én vagyok az első dimenzió. Egy szénatom, egy csepp víz, és egy DNS szál lenyomata vagyok, azonban nem érzékelem a víz és a szén többi molekuláit. Én csak a saját tudatosságom egzakt pontjával vagyok tudatában, azonban, ahogy magamba nézek, azt tapasztalom, hogy egy másik világ is létezik, az elektronok, protonok, atommagok, és a kvarkok világa. Egy átjáró vagyok a makro- és mikrokozmosz között.

 

MÁSODIK DIMENZIÓS TUDAT

A második dimenziós tudat pont és a vonal tudatossága. Ebben a dimenzióban rezeg a növények és fejletlenebb állatok birodalma.  Ennek a dimenziónak a tudata nem rendelkezik önismerettel. Ezek a lények fajtájuk szükségleteivel azonosítják tudatukat, ami a takarmányozás, a harcok, és a nemzés. Tudatuk a legerősebb túlélésen alapul, és kizárólag a jelen pillanat tudatában élnek.

Az emberi második dimenziós tudatosság az alsó agyban, központosul, amely a vegetatív idegrendszert irányítja, hogy szabályozza és fenntartsa a létfenntartó funkciókat. Az öt fizikai érzékünk javarészt nincs tudatában eme alkotóelemünknek, de a biofeedback és a meditáció gyakorlásával, némi tudatosságot és irányítást el lehet érni. A jógikról tudjuk, hogy képesek a vegetatív idegrendszer tudatos irányítására és a szívverés és az anyagcsere szabályzására.

A „primitív" népek sokkal inkább tisztában vannak a fizikai formájuk "állatias" részével, ezért tudatosan hozzáférnek alapvető ösztöneikhez és ahhoz a tudatossághoz, ami által érzékehetik, hogy részei egy nagyobb egésznek. Ellentétben a "civilizált" emberrel, nekik a legfontosabb az élet tisztelete és a természet egyensúlya.

 Úgy érzem, hogy bővítenem kell a második dimenziós tudatosságom. A feladatom egyszerű. Túl kell élnem. Meg fogom védeni magam, és szaporodom a megfelelő évszakban. Nem nézek sem előre, sem hátra, csak a jelenben élek. Az vagyok, ami vagyok, és ahol vagyok. Se nem tervezek, sem elmélkedem. A fajfenntartásért élek. Ha egy emberi tudat él formámban, nem tudok róla. Saját felfogásom arra korlátozódik, amit meg tudok enni, használni, küzdeni, párosodni, vagy felnevelni.  Azonban a "nyáj" és én egyek vagyunk. Az ösztöneink vezetnek minket, és a természet részei vagyunk.
 

Forrás: Dr. Susan Caroll multidimensions.com

Fordította: Annuin

 

 

Az Ötödik Dimenziós Tudat

Az ötödik dimenziós tudat a hosszúság, szélesség, magasság, idő, és a szellem tudatossága. Minden élet az ötödik dimenzión túl a Szellem egység tudatossága, de még mindig egy "én" élmény, a csoport egyéni tagjaként. Lineáris idő és tér itt nem köti meg a tudatot, és itt nincs elkülönülés vagy korlátozás illúziója. Ehelyett az az Egy Isten / Istennő / a Minden Ami Van állandó tapasztalása van.

Ennek a dimenziónak az elsődleges tudata androgün, csillag lények, melyek Fénytestetekben élnek. Ezek Fénytestetek jóval könnyebbek szén-alapú fizikai testünknél. A Fénytesteteinknek tudatossága kiterjed alacsonyabb énünkre fizikai korlátok nélkül. Ezeknek a formáknak már nem kell a fájdalom, hogy megtanulják a leckét. Így nincs szükségük a fizikai test védelemre és figyelmeztető jelzéseire. Az ötödik dimenziós énünk beépítette a tapasztalatokat, amit alacsonyabb dimenziós énünk által tanult " Földi tanteremben ", ezért nem kell a fizikai szenvedést tanulniuk.

Minden tevékenység, ezen a síkon szeretetre épül, mint ahogy egy halott levél nem maradhat fenn a tűzben, úgy félelem sem tud fennmaradni az ötödik dimenzió magasabb rezgésében. Ha megtapasztalnánk a félelmet, míg az ötödik dimenzióben tartózkodunk, a rezgésszint leesne, és a tudatunk azonnal visszazuhanna a negyedik dimenzió alacsonyabb alsíkjára. Csak az ötödik dimenziós feltétlen szeretet tudatával vagyuk képesek fenntartani a tudatos kapcsolatot spirituális Énünkkel.


Az ötödik dimenzióban a tapasztalat, teremtés, és az út összhangban jön létre az isteni akarattal. Minden lény, hely vagy helyzet, amit kívánunk, azonnal manifesztálódik. Ha úgy döntünk, hogy mozgást szeretnénk megtapasztalni, akkor úgy érezzük, mintha repülés és vízen járás kombinációja lenne. A Fénytesteink, csakúgy, mint a negyedik dimenziós testünk változékony és könnyen változtatja formáját. Ahogy tudjuk változtatni a helyünket, vagy tapasztalatunkat a puszta vágyunk által, a „testünk” formáját is képesek vagyunk megváltoztatni, ami körülveszi a tudatunkat.

5dAz ötödik dimenzió a felemelkedés kezdete. Ezért itt minden tudatosság természetesen multidimenziós. A negyedik és a harmadik dimenzió tudatossága automatikus, mint ahogy rápillantunk kezeinkre és lábainkra. Mivel nincs értelme az elszigetelődésnek, ezért megtapasztalhatjuk a harmadik és a negyedik dimenziós valóságot ugyanabban a pillanatban, mint amikor ötödik dimenziós Fénytestünket.

Mivel a korlátozás érzete itt nincs jelen, ezért könnyen úgy gondolhatjuk, hogy egyszerre több különböző vibrációs szinten"létezünk" és "tudatosak" vagyunk. Éppen úgy, ahogy a harmadik dimenziós tudatunk tisztában van azzal, hogy az első és a második dimenziós ásványi anyagok, víz, genetikai kód, és különböző biológiai anyagok építik fel testünket, így az ötödik dimenziós énünk is tisztában van azzal, hogy harmadik és a negyedik dimenziós lények is vagyunk.

Az ötödik dimenzióban feltétlen szeretet, feltétlen megbocsátás, és a feltétel nélküli elfogadás állapotában élünk. Nem ítélkezünk, nincs bűntudatunk, vagy nem érzünk negativitást "alsóbb" részeinkkel kapcsolatban, amelyek azon fáradoznak, hogy emlékezzünk Magasabb Énünkre. Sőt, az ötödik dimenziós énünk útmutatóként szolgál tudatunk alsóbb aspektusaihoz, valamint a többihez is.

Az ötödik dimenziónak vannak még különböző alsíkjai, de tudatosságunk, és információink ezekről minimális. Úgy tapasztaltam, hogy van egy küszöbérték, amely elérésekor az Isteni kiegészítőnkre várunk. A mi Isteni kiegészítőnk, más néven az ikerlángunk, az ellentétes polaritású alkalmazott integrált férfi / női androgün fénytestünknek, amit leválasztottak rólunk, amikor az alsóbb dimenziókban való megtestesülésünkkor.

Az ötödik dimenzió felső lépcsőjén állva látom, hogy sok lépcsőfok van még felettem. Tudatában vagyok és egyesülök az alacsonyabb részeimmel, valamint a többi ötödik dimenziós realitással. Szerelem és félelem, a szépség és a csúfság csak polaritásai egy egyedülálló fogalomnak. Egységben élek lényem férfi és női kifejeződésével. Megtanultam a feltétel nélküli szeretetet, feltétel nélküli elfogadást, és feltétel nélküli megbocsátást minden élet és részei  számára, amit magammal tudok azonosítani. Személyes identitásomat a Minden, Ami Van egységén belül értelmezem. Gondolatok és érzéseim azonnal manifesztálódnak, és a Fénytestem  örökké a MOST-ban él.

Mind az öt dimenzió harmadik dimenziós testünk része, belőle származik. Egy edény vagyunk, amit saját multidimenziós univerzumunkkal töltünk meg.

Amint tudomást szerzünk öt dimenziós énünkről, tudatába kerülhetünk egymáshoz való viszonyukról is. Akkor elkezdjük megérteni, hogy lényünk sok dimenziója hogyan rendezi egységbe a tudatost, a tudattalant és a szupertudatosságot. 

Sok ősi prófécia, mai könyvek és egyéb weboldal ír bolygónk, sőt egész galaxisunk nagy átalakulásáról. Ezek a próféciák azt mondják, hogy a harmadik dimenzió összeomlik a negyedik és az ötödik dimenzióba. Mint egy metafora, gondolj egy utazó pohárra,a minek a legkisebb alsó része a a harmadik dimenzió, a pohár középső része a negyedik dimenzió, és a legnagyobb felső része az ötödik dimenzió.
Ha össze akarod csukni a poharat, akkor az alsó részét (harmadik dimenzió) körül venné a középső (negyedik dimenzió), a felső rész (ötödik dimenzió) fölött is. Azonban, ha úgy döntesz, hogy teljesen összecsukod a poharat, akkor azt látod, hogy az alsó részt (harmadik dimenzió) először a középső (negyedik dimenzió), majd a felső rész (ötödik dimenzió) veszi körül.

Ha ezek a próféciák helyesek, ha belesüllyedünk saját a magasabb dimenziónkba, akkor hogyan lehetünk tudatososak ebben a folyamatban? Hogyan tudunk segíteni mind magukon, mind másokon? Talán, ha mindannyian személyes felelősséget vállalunk saját tudatosságunk felemelésére, akkor képesek vagyunk segíteni a csoportunkat, nemzetünket, a bolygónkat, és a galaxist. Lehet –e egy személynek  ekkora hatalma? Talán, ahogy felemeljük az egyéni tudatszintünket, akkor rájövünk, hogy nem csak „egy személy" vagyunk.

Függetlenül attól, hogy lesz –e dimenzióugrás, a mi harmadik dimenziós Földünk attól szenved, hogy testéről nem veszünk tudomást. Kifutunk a szennyeződésmentes „térből” és „időből", ami az általunk okozott kárt helyrehozhatná. Ha nem emeljük fel a tudatunkat, ha maradunk "tudattalanok" maradunk fizikai destruktív viselkedésünkben és „tudattalanul” hozzuk létre világunkat gondolataink és érzéseik által, akkor lehet, hogy nem lesz " Földi osztályterem" ahová magasabb dimenziós énünk beléphetne.

MOST kell felébrednünk. Emlékeznünk kell az igazi multidimenziós természetünkre, hogy a tudattalan, tudatos, és szupertudatos énünk beleolvadjon a multidimenziós tudatba, ami a velünk született örökség és igaz alap. A fény edényei vagyunk és FÉNYÜNK multidimenziós!

Forrás: Dr. Susan Caroll multidimensions.com

Fordította: Annuin

Földünk tudata

Miután az ásványnak is van tudata, ebből kifolyólag a Földünk is egy tudatos lény.

Rengeteg analógiát lehet felfedezni az emberi test és a Föld között, hiszen fizikai testünk a Föld anyagából vétetett.

A Föld központja egy vasmagkristály. Az ereinkben keringő vér – kristályos vas összetevőinek köszönhetően – a vasmagkristálynak megfelelő rezgésen pulzál.

A Föld központjában lévő vasmagkristály rezgési frekvenciája 40 Hz, azaz másodpercenként negyvenszer pulzál. Elménk legaktívabb és legkreatívabb állapotában a mag 40 Hz-es béta-hullámai­-val pulzál, ami azt jelenti, hogy a Föld belső magjával rezonálunk. Ellazult és meditatív állapotban a Föld belső, a magtól a kéregig terjedő szféráival rezonál, melyek 40 Hz-ről fokozatosan 7 Hz-re - bétától alfáig ­- lassulnak; ezek szerint ilyenkor a belső Földdel rezonálunk.

Hasonlóan az emberi test energetikai rendszeréhez, a Föld is rendelkezik csakrarendszerrel és a Föld középpontjához kapcsolódik egy ősi energia, amely mozgás közben hasonlatos egy kígyóhoz, akárcsak az emberi test kundalinije. A Föld Kundalinije mindig a földfelszín egy meghatározott pontjához kapcsolódik, ahol megközelítőleg 13 ezer évet tölt el. Az idő letelte után azonban egy másik területre költözik, ahol újabb 13 ezer évet időzik.

Ez az energia a napéjegyFireearthenlőségi precessziós ciklushoz igazodva mozog, és amikor elmozdul, megváltozik a spiritualitásról alkotott fogalmunk. A következő ciklus energiái szerint alakul át, hogy magasabb szintű spirituális  ösvényekre vezessen bennünket.

Közelebbről nézve a következő a helyzet. A Kundalini két pólussal rendelkezik, közülük az egyik a Föld középpontjában van. A másik valahol a felszínen található, és a világ bármely pontjára eshet. A Föld saját tudatossága határozza meg, hogy hol kell lennie.

A Föld Kundalinijének polaritása pontosan egy 12 920 éves ciklus végén vált át az ellentétes pólusra, amivel egyidejűleg a Föld felszínén is megváltoztatja helyét. Az új területen nem csupán annyi történik, hogy a szent helyszín környékén élők hirtelen tudatukra ébrednek. Az energia új frekvenciát küld a Földet körülvevő elektromágneses hálóba, így végső soron a bolygó egészének tudatosság-hálózatát befolyásolja. Ez a terv, amely már készen áll, meghatározza az emberiség spirituális fejlődésének útját.

A felkészülés szakaszában a Föld átalakuláson megy keresztül a rajta élő összes élőlénnyel együtt. Mi általában a magunk átalkulását érzékeljük és kevesebbet a Földéből. Ha egy élőlény inkarnálódik a Földre, csak úgy tud, ha a Föld és az ő rezgésszintje között valamilyen kapcsolat van. Ha a Föld rezgése megemelkedik, akkor csak olyan olyan élőlény tud inkarnálódni, aki tud ehhez a megemelkedett rezgéshez alkalmazkodni. Ha együtt rezgünk a Föld magjával, sokkal tudatosabbá válik bennünk, hogy a Föld egy élő tudatos lény. Ha közvetlen és tudatos kapcsolatba kerülünk a föld magjával, az lecsökkentheti az életerőt elszívó energiák negatív hatásait.

Meg kell éreznünk azt, hogy a Föld a Mi részünk. Úgy éltünk ez idáig, mint akik azt hitték, van kezünk, de a kéz nem tudta, hogy része az egész testnek. Különállónak hittük magunkat.

Az emberiség, ahogy tovább folytatja a kollektív emelkedését, egyre tudatosabbá válik arra, hogy kapcsolatba kerüljön a Földdel, mert az erejének, egyensúlyának, harmóniájának forrása.

Felhasznált irodalom: Barbara Hand Clow - A maja kód

Drunvalo Mechizedek - A Fény Kígyója

Multidimenzionális Tudat

A teremtés egésze mozgó, hullámzó, vibráló energia. A Szellem, a Forrás energiája gyorsabb ütemben vibrál az anyagnál és a kettő között több különböző szintű rezgés van. A frekvenciák közti különbség által alakulnak ki a különböző dimenziók, vagy valóságok.

Minden örökké változik, minden része az Egy Tudatnak. Minden dimenzióban, vagy szinten azonos egységtudat van, minden alkalommal más formában, a rezgésszinttől függően. Minél közelebb kerülünk a Forráshoz, annál magasabb a rezgésszintünk, és annál kevésbé válunk sűrűvé. Minél jobban eltávolodunk a Forrástól, annál alacsonyabb a rezgésünk és veszünk fel sűrűbb, anyagibb formát.

 

Definiciók:

A dimenziók különböző létsíkok szerveződése rezgésszintjük alapján. Minden egyes dimenzióra bizonyos törvények és elvek vonatkoznak, amelyek kizárólag annak a dimenziónak a frekvenciájája határoz meg.

A tudat fejezi ki a tudatosságot. Minden dimenzió lakója egyértelműen, könnyen, és az adott síkra minimális ellenállással funkcionál, mert a tudatuk rezonanciában van, együtt vibrál a dimenzió frekvenciájával.

mulitidimensionalmultidimenzionális tudat a tudatosság képessége több mint egy dimenzióban. Ahhoz, hogy multidimenzionális a tudattal rendelkezzünk, tudomásul kell vennünk, hogy bennünk rejlik a lehetőség, hogy kiterjesszük perceptuális tudatosságunk a fizikai síkon a felsőbb és alsóbb dimenziókra is.

A tudattalan azt jelenti, hogy az egyén nem ismeri, és nem képes reagálni a saját, vagy egyéb dimenziója belső és / vagy külső ingereire. A harmadik dimenziós emberek általában nem ismerik az első dimenziós, második dimenziós, és a negyedik dimenziós önmagukat. Az emberi tudattalan leginkább a fizikai test üzenetein keresztül érhető el, mint az önelemzés, álmok, és a meditáció.

A tudatos azt jelenti, hogy az egyén tudatában van, és választ tud adni saját dimenziójának ingereire. A harmadik dimenziós Én tudatában van annak, hogy mit képes érzékeli az öt fizikai érzékelés, a látás, hallás, tapintás, ízlelés, és szaglás által.

 A Szupertudatosság az az ötödik dimenzió és felette lévő magasabb rendű tudat, ahol az egyének nemcsak saját dimenziójukban tudatosak, hanem az összes alacsonyabb és magasabb dimenzióban. A szupertudatosság öröklötten multidimenziós. A harmadik dimenziós Én a szupertudatosságot meditáción keresztül, imádsággal érhetjük el, ha teljességgel átadjuk magunkat a magasabb rendű tudatosság befogadására.

 

 

 

Felhasznált irodalom: Dr. Susan Caroll multidimensions.com

Fordította: Annuin

Negyedik Dimenziós Tudat

Negyedik dimenziós tudat a pont, hosszúság, szélesség, magasság, térfogat és az idő tudatossága. A negyedik dimenzió asztrális síkként is ismert, és az elsődleges tudata ennek a dimenziónak az asztrális test. A regzésben való oktáv ugrás a harmadikból a negyedik dimenzióba az asztrális test magasabb vibrációja, ami az éteri, ahol a múlt, jelen és jövő negyedik dimenziós felfogása képlékenyebb, ahogy az idő és a tér törvényei változnak.

A negyedik dimenzióban újra integrálhatjuk csoport-identitásunkat a személyes egónk elvesztése nélkül, mivel ez az utolsó rezgés, ahol a fizikai eszközt használnak az egyéni tudat tárolására. Azonban, mivel a tér és idő képlékeny jellegű, természetesen asztrális formánk átalakul. Ezért van hatalmas mobilitás a formában. Ez az "alakváltók" birodalma, amit a mitológia tárgyal. A sámán, vagy szent ember, aki alakváltásra képes, olyannyira képes leföldelni asztrális alakját harmadik dimenzióban, hogy átmenetileg megváltozik harmadik dimenziós formája.

Sok harmadik dimenziós élet a negyedik dimenzióban is létezik egy magasabb rezgés formában, de nem érzékeljük, mert a valóságunk nincs szinkronban vele a fizikai térben és időben. Lehet akár egy egész életen át tartó álmunk, felébredve viszont úgy érezzük csak öt perc a fizikai idő telt el. Az asztrális valóságunk, valamint a többi fizikai megtestesülésünk, nem érzékelhető a mi harmadik dimenziós énünkkel, hacsak nem emlékeznék a multidimenziós tudatunkra.

A negyedik dimenzió olyan birodalom, amely rendelkezik a testünk tudatának első és második dimenziós elemeivel, valamint jelenlegi életünk minden múltbéli tapasztalatával, ill. minden korábbi harmadik dimenziós életünkével is. Úgy tudjuk bővíteni a harmadik dimenziós tudatosságunkat a negyedik dimenzió felé, hogy egyre tudatosabbá válunk fizikai testünk belső-működését illetően, emlékezve az álmainkra, és ha intenzív élményekkel gazdagodunk a szenvedély, érzelem, kreativitás, spiritualitás terén.

Az asztrális sík álom birodalma. Alvás közben eszméletlenek vagyunk a harmadik dimenzióban, de az tisztában vagyunk a negyedik dimenzióval. A negyedik dimenziós asztrális test a fejlett álmodás, a képzelet, intuíció, a mágia, és a kreativitás képességével rendelkezik. Ahogy ráhangoljuk elménket a negyedik dimenzió frekvenciájára, egyre több ilyen tulajdonságunk tör felszínre fizikai formánkban is.

Vannak, akik úgy születnek, hogy kapcsolatuk megmarad a negyedik dimenziós önvalójukkal, és "dolgozniuk" kell azon, hogy leföldeljék tudatosságukat a harmadik dimenziós világban, ami gyakran idegennek és ellenségesek tűnik. Mások e felébredt kapcsolat nélkül születnek, és általában ők sokkal kényelmesebben és "otthon" érzik magukat a harmadik dimenziós paradigmában. Ezek az emberek gyakran úgy érzik, hogy el vannak vágva a magasabb dimenziós részeiktől és talán nem is hiszik, hogy létezik egy "magasabb Énjük" is.

Azonban, asztrális testünk igenis létezik, és a legmagasabb a rezgése a Spirituális Vezetésünk. Magasabb asztrális énünk megfigyelhet minket fel a harmadik dimenzióban, és útmutatást ad nekünk. Negyedik dimenziós énünk kiterjesztett felfogásán keresztül nagy változásokat tudunk létrehozni a fizikai világban.

A negyedik dimenzióban még mindig létezik a fény és a sötétség polarizációja, és ez a birodalom nem feltétlenül szeretetteljesebb, különösen nem az alacsonyabb alsíkokban. Amikor a negyedik dimenzióban tartózkodunk, a gondolataink és érzelmeink a valóságot sokkal gyorsabban hozzák létre, mint a harmadik dimenzióban, és a félelem létrehozhat gonoszságot éppoly könnyen, mint ahogy a szeretet képes létrehozni a szépséget és örömet.

NEGYEDIK DIMENZIÓS ALSÍKOK

Vannak különböző síkok, amik frekvenciában magasabb szinten állnak, és amihez mi is hozzáférhetünk tudatosságunk kiterjesztésével. Az alsó asztrális sík tartalmazza minden félelem és negativitás láthatatlan kisugárzását, ami a fizikai síkról vetül ki ide. Az alsó asztrális pokolként ismert, fölötte pedig a Purgatórium. Negyedik dimenziós tudatosság magába foglalja és kiterjeszti a harmadik dimenziós érzelmeket. Ezért gyakran nevezik a " érzelmek birodalmának ". Az alsó asztrál, amely rendelkezik a harmadik dimenzió negatív érzelmeivel, nem egy kellemes élmény, és egy utat kell vágni ezeken keresztül a magasabb alsíkokhoz, mint a tündéreké.

A tündérek birodalma, amiről gyermekként  a "tündérmesékben" olvashattunk, valóban létezik a negyedik dimenzió középe táján.  A tündéreknél egy kis pihenőre lelhetünk, ha már átküzdöttük magunkat a félelem és a sötétség az alsó asztrális síkjain. Amint megtapasztaltuk a tündérek  jelenlétét, már tudunk is továbbutazni a negyedik dimenziós tudatban (vagy negyedik dimenziós testünkben) az asztrális síkra, hogy tanuljuk érzelmeink hatalmáról. Innen tovább tudunk utazni a mentális síkon, hogy megtanuljuk gondolataink alapos ismeretét. A kauzális síkon tanulhatunk az ok és okozatról, hogy gondolataink és érzésekink hogyan hozzák létre saját valóságunkat. A spirituális sík köt össze minket az Én Vagyok a Jelenlét magasabb útmutatásával.

A negyedik dimenzió egy híd a magasabb dimenziókba. Az híd alapja, ahol a fizikai és az asztrális test fedi egymást. Ezt a területet nevezik éterikus testnek.

testek

Az éterikus test egy rezgés a harmadik és a negyedik dimenzió között. Ez a test magában foglalja a fizikai testet és kiterjeszti azon túl egy pár centivel.
A negyedik dimenzió minden alsíkjának van egy hozzá viszonyított teste, és minden test magasabb rezgéssel bír, mint az alatta levő.

Az érzelmi, vagy asztrális test, magasabb rezgésű, mint az éterikus és a fizikai test, és túlnyúlik rajtuk.

Az alacsonyabb frekvenciájú testeket borítja a mentális test, amely szintén a magasabb rezgésű, és túlnyúlik az érzelmi testen.

Aztán a kauzális test, amely szintén magasabb rezgésű, beborítja a többi testet és túlnyúlik a mentális testen.

Végül pedig ott van a spirituális test, az "Én Vagyok a Jelenlét", amely a legmagasabb rezgés és túlnyúlik az összes többi testen. Az Én Vagyok a Jelenlét a Szivárvány Híd őrzője, amely az ötödik dimenzióba visz el.

Minden negyedik dimenziós test jelen van a fizikai test felett, alatt, körül, belül, de nem lehet látni az öt fizikai érzékszervünkkel. Ha képesek vagyunk érzékelni a negyedik dimenziót tudatosan, akkor ki tudjuk terjeszteni tudatosságunkat ahhoz, hogy átlépjük a Szivárvány Hidat, ami a szupertudatosság, az ötödik dimenzió.

Utunkat vágyainkkal, a gondolatainkkal és érzelmeinkkel navigáljuk keresztül a negyedik dimenzión. Ezt ez tengeren való vitorlázás metaforájával lehet leírni. Mi vagyunk a hajó, az óceán az asztrális sík, az a hely, ahol elérhetjük vágyunkat, gondolataink a vitorla, és a kormánykerék, és a szél jelképezi az érzelmeinket.

Ha félelemmel teli és viharos érzéseink vannak, akkor lesz egy kellemetlen utazásunk. Annak ellenére, hogy a vágyunk a negyedik dimenzió magasabb síkjaiba, a személyes kiegyensúlyozatlanság korlátozza a belépést az alsó asztrális síkra, ahol az érzelmi egyensúly hiánya,  a félelem uralkodik. Ha szeretnénk eljutni a negyedik dimenzió magasabb síkjaira, akkor gondolatainkat harmonikusan, érzéseinket pedig a végtelen szeretet egyensúlyának centrumában kell tartanunk. Ily módon, végül, megtapasztalhatjuk a negyedik dimenzió összes síkját. Akkor az Én Vagyok a Jelenlét vezet minket át a hídon az ötödik dimenzión és azon túl.

Belépek a negyedik dimenzióba. Látom a kapcsolatom minden életformával és harmadik dimenziós önmagamat egy szinttel alattam. Azonban még mindig egyénnek érzékelem magam. A valóságom most nagyon változékony. A személyek és helyek gyorsan változnak, de tisztában vagyok vele, hogy az én gondolataim és érzéseim, amelyek ezeket a tapasztalatokat diktálják. A félelemmmel teli gondolataim félelmetes helyzeteket hoznak létre, a szerető gondolataim pedig boldogságot. Ha a félelmemet követem, akkor a gyötrelem és bánat világába csúszok le, ha azonban a szeretetet követem, akkor meglátom a Fény Szivárvány Hídját.

Forrás: Dr. Susan Caroll multidimensions.com

Számos dimenzió világa

Az univerzum egészében a létezés végtelen számú szintjét vagy „dimenzióját" foglalja magában - minden egyes dimenzió rendelkezik a saját valóságával és min­den lény a különféle tudatosságok egy kifejezésmódja. A dimenziók átfedik egymást. Mi a harmadik dimenzióban élünk, de jelen pillanatban a Földbolygó minden egyéb dimenziója egyidejűleg áthatol egymáson, mintha ugyanazon a helyen minden magasabb dimenzió tartal­mazná és továbbadná azt a jelenséget, ami az alacso­nyabb szinteken megjelenik. Ami harmadik dimenziónk a legalacsonyabb szint, ahol a tudatosság intelligencia és felelősségteljes élet formájában alakot ölt.

pathsDe a jelenkori emberi élet nem csupán a harmadik dimenzióban létezik. A tudatosság második szintjén is élünk. A tudatosság második szintje olyan birodalom, amelyben az Egységes Lét tudatossága - miden élet minden dimenzióban való összekapcsolódása - még hiányzik. Nem értjük, nem tudjuk vagy nem érezzük, leszámítva néhány ritka pillanatot vagy a tuda­tosság egészen különleges állapotát. Olyan világot érzékelünk, ahol a dolgok és a lények el vannak szeparálód­va. Egy duális világot látunk: ezt a világot megosztják - polarizálják - azok a dolgok és események, amik jónak és azok, amik gonosznak tűnnek. És olyan világot érzéke­lünk, ami egyfajta idő csapdájába esett, melyben a dol­gok létezni látszanak egy ideig, majd feledésbe merül­nek.

A létezés minden dimenzióját energetikailag egy egyedülálló hullámforma hozta létre - egy olyan egye­dülálló rezgés, ami az adott szinten élő összes lény szá­mára összegyűjti és fenntartja a valóságot. Valójában a hullámformát maguk a lények generálják - elkötelezett­ségük jellegzetes vibrációja ez, ami megadja az alapgon­dolatát annak, amit valóságosnak hisznek. A dimenzió­szintünk megváltoztatásához mindössze annyit kell tennünk, hogy megváltoztatjuk az alaprezgést vagy - ami ugyanazt jelenti - megismerkedünk a magasabb „frek­venciákkal", más dimenziók frekvenciáival.

Az univerzum azon régiója, melyhez tartozunk, úgy van felépítve, mint egy zenei skála: tartalmaz egy „oktá­vot", melyben a magasabb „hang" magasabb rezgésszin­ten ismételi meg a legalacsonyabb „hang" alapvető jel­legzetességét. Mindegyik hang egy dimenziószintet je­löl. És ahogy az oktáv tartalmazza a kromatikus skála (a zongorán az összes fehér és fekete billentyű) tizenkét hangját plusz egy tizenharmadikat, ami a következő oktáv első hangja, úgy épül fel az univerzumban a mi régi­ónk tizenkét fő dimenziószintje. Viszont a zenei skála en­nél a tizenkét fő hangnál többet foglal magában. Bármi­lyen két hang között megfigyelhető a különböző „mikro-hangok" folytonossága. Ezt könnyen meg lehet figyelni egy olyan hangszeren, mint a hegedű, melyen egy kép­zett zenész folyamatosan „csúszkálni" tud a két hang kö­zött. Az univerzumban el­foglalt helyünk dimenziószerkezete a tizenkét fő hang között található, de van további tizenkét specifikus „hang" is; azaz tizenkét fontos dimenziószint összesen 144 szintet tesz ki.

A dimenziószintek rendszerének az a lényege, hogy a saját evolúciónk folyamatáról nyújt képet. Ahogy tuda­tos lényekké fejlődünk, elérjük a magasabb és magasabb dimenziószinteket; tehát egyre szélesebb körű perspektí­vák fognak megnyílni természetünkben, minden maga­sabb szint körülveszi az alacsonyabbat; minden lépéssel egy mélyebb és tágabb érzetét nyerjük az Egységes Létnek, a mindenben fellelhető Egy Szellemének.