• majaorakulum
  Maya Orákulum
 • eletviraga
  Szakrális Geometria
 • atlantisz
  Atlantisz Bölcsessége
 • arkangyal
  Arkangyal kártya
 • tarot
  Univerzális Tarot
 • inca
  Inka horoszkóp
 • karma
  Karma Asztrológia
 • dendera
  Egyiptomi horoszkóp
 • indianastro
  Indián horoszkóp
 • kelta fa
  Kelta Fa horoszkóp
 • Icon 12
  Twitter
 • Icon 12
  Weather

Kategória: Szakrális geometria

sacredgeo


A „Sárkányvíz” létezik?

A Sárkányvíz azaz a T-uránia víz különös adottságairól lenne szó ebben az írásban. A víz létrejöttét a szenthelyek szent forrásainak megfejtett titka inspirálta. A szent források vize ugyanis az év 12 hónapjából, mindössze egy hónapig aktív oly módon, hogy az emberi egészségre egészen különleges hatást gyakorol.

A víz hatásmechanizmusa

A víz molekulák oxigén és hidrogén atomok koherens kapcsolatából jönnek létre. Az oxigén és hidrogén elektronok elhelyezkedése a legegyszerűbb Platoni testet, a tetraeder térformát formázzák meg.

Mint tudjuk, öt szent, vagy szakrális térforma létezik, amiből az egész univerzum anyaga származtatható.

És lám a víz molekulák felépítése rögtön a legegyszerűbb szent formát, a négy háromszög alakú lappal határolt térformát eredményezi, ez a tetraéder.

A tetraéder sarkain elhelyezkedő oxigén és hidrogén atomok között minimális a potenciálkülönbség. Ez a tény az, ami a víznek semmilyen más anyaggal össze nem vethető adottságokat biztosít. Alaphelyzetben a kis potenciálkülönbség miatt a vízmolekuláknak nem természete összekapcsolódni, ún. víz közösségeket alkotni. Természetesen spontán módon létrejönnek a tetraéder molekulák között kapcsolódások, de ezek nagyon labilisak, a következő pillanatban szét is eshetnek. Ezért mondják a vízre, hogy a benne lévő vízmolekulák rendezetlen kaotikus mozgásokat végeznek egy struktúrán belül. Ezt azért fontos megérteni, mivel a természeti vizeket elfogyasztva a szervezetnek komoly munkával át kell alakítani, rendezni kell.

A szakrális geometria szabályai szerinti összekapcsolódásokra kell rábírni a vízmolekulákat, ráadásul oly módon, hogy minden szervünknél más - más konfigurációk jöjjenek létre.

Az emberi szervezet biológiai víz állománya ugyanis nem homogén szerkezetű. A legkülönfélébb testnedveink felépítéséhez, vagy az egyes szervek hidrátburkát képező sejtközi állomány felépítéséhez is sajátos szabályok járulnak.

Gondoljuk csak meg a testtömeg 75%-a ilyen biológiai víz.

Hatalmas mennyiség és a szervezettől ez az átalakító munka óriási ráfordítást követel.

A keleti gyógymódok ismerik a titkot, miszerint az öt őselem uralma alá rendezi az emberi szerveket, szervrendszereket.

Az öt őselem ismét meghatározza a maga szakrális térformájátsarkanyviz

Dupla tetraéder - a Tűz elemhez

A dupla piramis forma - a Fa, vagy  Levegő elemhez

A hexaéder, vagy kocka forma - a Föld elemhez

Az ikozaéder - a Víz elemhez

A dodekaéder - az éter, vagy Fém elemhez rendelhető

 

A vicces ebben a dologban, hogy az egyes szervek sejtjeit körülölelő hidrátburkok pontosan ugyanilyen térformájú víz molekula összekapcsolódásokat mutatnak. Feltehetik a kérdést, hogy rendben van, de pl. egy őselemhez több szervünk is hozzá van rendelve. Mindegyik szerv hidrátburka azonos módon képződik? Természetesen nem.

A szabály az, hogy egy őselemhez tartozó szerv biológiai víz állománya az adott szakrális térforma szerint kapcsolódó vízmolekulákból építkezik, de egyszersmint ezek az összekapcsolódott molekulák még fraktálos szerkezeti összekapcsolódásokat is mutatnak.

Amennyiben a biológiai víz állománya maradéktalanul a fenti szabályok szerint fel tud épülni, akkor nagy valószínűséggel mindent megtettünk az egészséges élet feltételeinek. Manapság azonban a mai ember életvitele és táplálkozása miatt, közel sem tud ilyen ideális szerkezetű biológiai víz állományt produkálni. Ennek következtében a sejtek működése sem lehet rendeltetésszerű.

Ekkor jönnek a betegségek és a csökkent emberi képességek és készségek minden szinten.

A szent források aktivitásuk egy hónapja alatt és a T-uránia víz molekulaszerkezetét tekintve a szakrális geometria legszentebbnek tekintett térformát öltött vízmolekula kapcsolódási formát, a csillag dodekaéder térformát ölti fel.

Ez a forma azért megkülönböztetett, mivel ebből az összes szakrális térforma kibontható.

Magyarán szólva szervi szinten kizárólag az információt kell közölni, hogy milyen térformára kell bomlani a csillag dodekaéder térformának. Nincs szükség külön energiaráfordításra a rendezetlen természeti víz átalakításához. Ez az adottsága a víznek egészen különleges gyógyító erőt kölcsönöz a víznek. Nem lesz gyógyszer, de a szervezet természetes öngyógyító mechanizmusát visszaállítja, vagy legalábbis megerősíti. Így a szervezet egészében fejti ki áldásos hatását. Nincsen olyan terület, ahol ne lenne áldás a szervezet számára.

Műszeres, számítógépes diagnosztikával összehasonlító mérések segítségével kimutatható a víz hatékonysága.

 

Felhasznált irodalom: Auranka-Harsányi László

Az Egy törvénye és a Teremtés

bentley"Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten lelke lebeg vala a vizek felett. És mondá Isten: legyen világosság: és lőn világosság!"

Károli Gáspár fordítása

Ami a Bibliából kimaradt, az az volt, hogy a szellemnek az Ürességben való mozgásához valamivel együtt kellett haladnia. A Nagy Üresség maga a nemlét; ha a szellemi-lelken kívül nincs más ott, aminek mozgására nincs semmilyen utaló jel, akkor hon­nan tudhatnánk, hogy mozgott? Ehnaton iskolája a következő­képpen elemezte a helyzetet: a szellem mind a hat irányban — le és fel, előre és hátra, jobbra és balra — oly messzire vetitette ki magát, amennyire csak tudta. Ezt az x, y és z jelzésű három tengelypont segítségével lehet megérteni. A megtett távolság mértéke elhanyagolható.

Tehát a szellem hat irányban vetítette ki magát. Következő lépésként összekötötte a vonalakat — először négyzetet formált, majd egy gúlát, majd a vonalak tovább­ húzásával alul is kialakult egy gúla, így vált láthatóvá egy oktaéder. Így a szellemet egy oktaéder valósága Vette körbe. Bár csupán mentális képről beszélünk, a mozgás immáron lehetségessé vált, mivel az idomok kerületei már megalapozottá váltak.

 

szgeo

A szellem forgatni kezdte a tengelyeket, ily módon egy kör rajzolódott ki. A szakrális geometriában az egyenes vo­nalat tartják a férfinak, míg a görbe a nőt jelképezi. Ennek kö­vetkeztében az oktaéder tengelye körüli elforgatásával a szel­lem férfi lényből nővé, azaz körré változott. A Biblia szerint a férfi lett elsőként megteremtve, őt követte a nő. Ez egyfajta mozgás az egyenesből a görbe vonalak irányába. A szellem ilyen jellegű mozgására azért volt szükség, mert a teremtéshez elengedhetetlen geometriai fejlődés sokkal könnyebb a női jel­legű ívelt vonalak segítségével.

kor

Nos, Isten lelke egy kör belsejében találja magát. A Teremtés könyve így szól:

 

„És az Isten lelke lebeg vala a vizek felett".

 

De pon­tosan hol? Az egész univerzumban egyetlen új hely létezett, mégpedig a felszín. Ehnaton iskolájának tanulóinak azt oktat­ták, hogy a szellem a felszínre emelkedett. Hogy ott hová, az egyáltalán nem számít. A Nagy Ürességből való első mozdulat a felszínre vezete. Az első helyváltoztatást követően minden automatikusan történt; minden mozdulat megmu­tatja a következő mozgás pontos helyét, egészen addig, amíg a teljes univerzum létre nem jön.

A Teremtés könyvének harmadik bekezdése így ír:

 

„És monda Isten: legyen világosság: és lőn világosság!"

 

A felszínre kerülés után egy dolgot lehet tenni, méghozzá egy másik kört alkotni Ezáltal kapunk egy man­dorlát, avagy két összekapcsolódott kört, mely a fény mögötti metafizikai struktúrát jelenti. Ez volt a Teremtés első napja. Mi­kor két kör egyesül, egy másik kört vagy oválist kapunk. Az új kör elmozgatásával és újabb kör létrehozásával megkapjuk a következő képet, mely a Teremtés második napját szimboli­zálja. Amíg a kör befejezi önmagát, felszínén újabb forgó mozgás veszi kezdetét. Ez mind-mind automatikus.

het_nap

Mikor elérkezünk a Teremtés hatodik napjához, hat, töké­letesen összeillő kört láthatunk Hetedik napon a szellem megpihen, mivel a teremtés és az univerzum összes törvénye már teljes. Amint az ábra örvénylően kezd forogni, háromdimenziós tárgyak fognak kialakulni.

Felhasznált Irodalom: Bob Frissell - Pólusváltás

Az élet szent geometriája

Az Univerzumot a gondolat teremtette, mely a fizikai valóságban manifesztálódik geometriai összefüggésekben, ezt nevezzük szent, vagy szakrális geometriának. A szakrális geometria ciklusokban ismétlődik így egy lineáris idő illúzióját adja, minek segítségével megtapasztalhatjuk az érzelmeket.

A szakrális geometria kifejezést használják régészek, antropológusok, és matematikusok arra, hogy meg tudják magyarázni mindazokat vallási, filozófiai és spirituális gondolatokat, melyek a geometria körül felbukkantak a történelem során a különböző kultúrákban. Ez egy mindent-átfogó kifejezés, mely magában foglalja a pithagoraszi geometriát, a neo-plátoni geometriát, úgy mint az organikus és logaritmikus görbék között érzékelt összefüggéseket.

12tolcserA tudatosság spirális mozgása rezgésől rezgésre 12=1+2=3 manifesztálódás a harmadik dimenzióban, a fizikai birodalmakban 12 spirális tölcsér 1 forrás körül = 13 = 4=4. dimenzió = idő

A természetet és a világegyetemet elnézve azt látjuk, hogy az emberi test és minden életforma, a bolygók és a napok és a valóság minden összefüggése egy matematikai számsort, a Fibonacci sor-t tartalmazza. Az emberi test is bizonyos arányokhoz igazodik.

Ha az utolsó ujjpercünket elosszuk a két belsővel, az aranymetszési arányt kapjuk, de a kezünkkel, lábunkkal ugyanezt el lehet végezni, akkor is az aranymetszést kapjuk.

Az aranymetszés alapja a phi (fi) számban rejlik, melynek értéke 1,618. A phi-t a legszebb számnak tekintik a világegyetemben. A phi szám a Fibonacci-sorozatból vezethető le. Ennek lényege, hogy az egymást követő számok összege megegyezik az utánuk jövővel, és arról is, hogy az egymás melletti számok hányadosának az az elképesztő sajátossága, hogy mindig 1,618-at tesz ki (1996-ban tízmillió számjegyig adták meg az értékét, és a számjegyek sorozatai soha nem ismétlődtek). fibonacci

A phi szám látszólag misztikus matematikai eredete dacára, a phi legészbontóbb tulajdonsága mégis az, hogy a legelemibb építőkő szerepét játssza a természetben. A növények, az állatok, de még az emberi lények térbeli sajátosságai is kísérteties pontossággal mutatják a phi az 1-hez arányt.

A phi mindenütt jelen van a természetben, ami nem lehet véletlen, ezért tekintették az ókoriak a phi-t a világegyetem teremtője által megszabott számnak.

Az első tudósok isteni arányszámnak vagy aranymetszésnek nevezték. A legismertebb példák: a nautilusz-kagylóhéj egyik spiráljának átmérője a másikhoz a phi-t adja. A méhkaptárban a nőnemű egyedek száma a hímnemű méhekéhez szintén phi. A napraforgómagok ellentétes csigavonalakban helyezkednek el. A két szomszédos sor átmérője közti arányszám a phi. A fenyőtobozok, a levélelrendezésű növényi szárak, a rovartest részei mind-mind az aranymetszés szabályának engedelmeskednek.

A phi rendkívül fontos szám a művészetben. Leonardo da Vinci híres férfialakja, a Vitruvius-tanulmány, amely Marcus Vitruviusról, a nagyszerű római építészről kapta a nevét, aki a "De Architectura" című munkájában dicsőítette az aranymetszést. Leonardo megmérte az ember csontszerkezetének pontos arányait. Ő volt az első, aki kimutatta, hogy az emberi test a szó szoros értelmében építőkövekből áll, amelyek arányszáma mindig a phi-vel egyenlő. Mi valójában valamennyien két lábon járó emlékművei vagyunk az aranymetszésnek.A káosz mögött rend uralkodik a világban. Amikor az ókoriak felfedezték a phi-t, meg voltak győződve, hogy Isten építőkövére akadtak, és leborultak a természet nagysága előtt.

Felhasznált irodalom: Bob Frissell: Pólusváltás II.

Az élet virága

A "Élet virága" megtalálható minden nagyobb világvallásban. A teremtés mintái alkotják, ahogy kiemelkedtek a Nagy Ürességből. Minden a teremtő gondolatából teremtődött.
Az Élet Magjának a teremtése után ugyanannak az örvénynek a mozgása folytatódott miközben létrehozta a következő szerkezetet, amit az Élet Tojásának ismerünk.

fol

This structure forms the basis for music, as the distances between the spheres is identical to the distances between the tones and the half tones in music.Ez a szerkezet az alkotja a zene alapjait, ahogy a szférák közötti távolság megegyezik a hangok és félhangok közötti távolsággal a zenében. It is also identical to the cellular structure of the third embryonic division (The first cell divides into two cells, then to four cells then to eight). Szintén  azonos a harmadik embrionális sejtosztódási szakasz sejtszerkezetével (Az első cella két sejtre oszlik, aztán négy sejtre, majd nyolcra). Thus this same structure as it is further developed, creates the human body and all of the energy systems including the ones used to create the Merkaba . If we continue creating more and more spheres we will end up with the structure called the Flower of Life. Ahogy ugyanez a struktúra tovább fejlődik, megteremti az emberi testet és a teljes energetikai  rendszert, beleértve azt is, amely, a Merkaba-t hozza létre. Ha folyatatjuk ezt a szerkezetet, akkor eljutunk az úgynevezett Élet Virágához.

The flower of life holds a secret symbol created by drawing 13 circles out of the Flower of Life. Az élet virága egy titkos szimbólumot hordoz, amely úgy jön létre, ha 13 kört rajzolunk az Élet virága köré.
By doing this, one can discover the most important and sacred pattern in the universe. Ezáltal fedezhetjük fel a legfontosabb és legszentebb mintát az univerzumban. This is the source of all that exists; it's called the Fruit of Life . Ez a forrása minden létezőnek, mely szimólumot az Élet Gyümölcsének neveznek. It contains 13 informational systems.13 információs rendszerert tartalmaz. Each one explains another aspect of reality. Mindegyik a valóság egy másik aspektusát magyarázza. Thus these systems are able to give us access to everything ranging from the human body to the galaxies. Így ezek a rendszerek képesek hozzáférést biztosítani számunkra mindenhez, kezdve az emberi testtől a galaxisokig. In the first system, for example, it's possible to create any molecular structure and any living cellular structure that exists in the universe. Például az első rendszerben lehetséges olyan molekuláris szerkezetet teremteni és bármelyik élő sejt felépítését, ahogy az univerzumban létezik. In short every living creature.Egyszóval minden élő teremtményét.

The most common form of the "Flower of Life" is hexagonal pattern (where the center of each circle is on the circumference of six surrounding circles of the same diameter), made up of 19 complete circles and 36 partial circular arcs, enclosed by a large circle. Az élet virága leggyakoribb formája a hatszögletű minta (ahol minden egyes kör a középpontja a kerülete a környező hat azonos átmérőjű körnek) melyet 19 teljes és 36 részleges körív alkotja, amit egy nagy kör határol.

The "Seed of Life" is formed from seven circles being placed with sixfold symmetry, forming a pattern of circles and lenses, which acts as a basic component of the Flower of Life's design. Az "Élet Magja" hét körből áll, alatt elhelyezett hatszoros szimmetriát, amely egy minta körökben és lencsék, amely az egyik alapvető összetevője az Élet Virágának mintázata..

Ozirisz templomában Abüdoszban található a legrégebbi példa erre. it is carved in granite and may possibly represent the Eye of Ra a symbol of the authority of the pharaoh.Faragott gránitból van és valószínűleg Ra szemét képviseli, a fáraó fennhatóságának szimbóluma.

Other examples can be found in Phoenician, Assyrian, Indian, Asian, Middle Eastern, and medieval art.Más példák találhatók föníciai, asszír, indiai, ázsiai, közel-keleti és a középkori művészetekben.

Élet Virága - TörökországÉlet Virága - Amistar, India


 1.kép - Élet Virága- Törökország

2. kép - Élet Virága - Amistar, India

Miért szakrális a geometria?

„Ahogy a számok szentek voltak a püthagoreusok számára, ugyanígy az ókori görögök a geometriát tekintették szakrális tudománynak- ez volt ugyanis az érvelés legmegfoghatóbb és ugyanakkor legelvontabb formája.”

A geometriával számos dolgot le tudunk írni, meg tudunk magyarázni.  A megfelelő számok és arányok gondos betartásával készült el nagyon sok ókori nép temploma, és egyéb szakrális helye. A geometria irányította az égi planéták mozgását és az évszakok változását.

A megalit építmények brit építészei és az egyiptomi piramisok tervezői egyaránt a szakrális geometriát alkalmazták építményeik helyének meghatározásában és tájolásában.

Min is alapszik a geometria?  Az Euklidész által  leírt geometriai alakzatokon: kör, háromszög, négyzet, valamint különböző arányokon, összhangokon.

(Az összhangon itt azt értem, hogy ismétlődésükben is van szabály)

golden-ratioA felsorolt síkidomok, magukban is tiszta formák.

A szakrális arányokat bizonyos számokkal írták le, pl. ilyen a phi.

Szakrális:

Latin eredetű szó, jelentései:

 1. isteni, természetfölötti erővel, joggal, eredettel rendelkezőnek tartott
 2. szent, szentséges (dolog, személy), az istentisztelethez tartozó, vele kapcsolatos
 3. orvosi értelemben keresztcsonti

Így együttesen a szakrális geometria egy út, ami a geometriai formákon, arányokon keresztül egy olyan látásmódot és gyakorlatot ad, ami elősegíti a megtapasztalások sorozatát.

A szakrális geometria olyan geometria, mely szentsége annak nyilvánul meg, aki megfigyelő , aki felfedező.

A szó jelentését néha úgy is magyarázzák, hogy a szakrális geometria Isten nyelve, azoknak az embereknek az Istenéé, akik felfedezték és használni kezdték.

A szakrális geometriát jellemezhetjük mint vallásos vagy kultúrális értéket, melyet a matematikai összefüggések rajzos ábrái és a matematikai összefüggéseket szimbolizáló, ember alkotta tárgyak nyújtanak.

Az Aranymetszés arányszámát (golden ratio, ismertebb nevén Phi érték) gyakran használták a görög és római építészek építészeti terveikhez. Ennek a kifejezésnek jelenkori értelmezése egy feltételezett újra felfedezett matematikai szabályt ad az Univerzum valós természetére vonatkozóan, ez a szabály megnyilvánul a gabonakörökben vagy olyan ősi építészeti formákban is, mint pl. a Nagy Piramis vagy Stonhenge.


phi érték:

 \Phi =\frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1, \ 618 \ 033 \ 988 \ 749 \ 894 \ 848 \ 20 ...

stonehenge